Wij zorgen ervoor dat de waterkeringen die wij beheren in goede staat zijn, zodat we in het lage Holland veilig kunnen leven. Om die veiligheid te garanderen stellen we eisen aan het gebruik van de waterkering en aan de ruimte er omheen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Keur.

Legger

De Legger Zandige Kust maakt inzichtelijk tot waar de in de Keur beschreven zones zich uitstrekken en wie de onderhoudsplichtigen in deze zones zijn. Deze legger is opgesteld voor de zandige kust van Texel en op het vasteland van Den Helder tot en met Velsen-Noord.

De legger Zandige Kust is nu samen met de legger primaire keringen en legger regionale keringenen te vinden op de kaart Legger Waterveiligheid.  

Legger Waterveiligheid

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons contactformulier of telefonisch via 072 - 582 8282.

Zie ook