Wij zorgen ervoor dat de waterkeringen die wij beheren in goede staat zijn, zodat we in het lage Holland veilig kunnen leven. Om die veiligheid te garanderen stellen we eisen aan het gebruik van de waterkering en aan de ruimte er omheen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Keur.

Legger

De Legger Zandige Kust maakt inzichtelijk tot waar de in de Keur beschreven zones zich uitstrekken en wie de onderhoudsplichtigen in deze zones zijn. Deze legger is opgesteld voor de zandige kust van Texel en op het vasteland van Den Helder tot en met Velsen-Noord.

Voor het gebruik van de kaarten is een handleiding beschikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Weijling via ons contactformulier of telefonisch via 072 - 582 8282.

Zie ook