Bescherming tegen het buitenwater

We onderscheiden primaire en regionale waterkeringen. De primaire keringen beschermen ons tegen het (buiten)water van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. Regionale keringen (boezemkades) beschermen onze polders tegen het (binnen)water uit ringvaarten en kanalen.

De Legger Primaire Keringen bestaat uit meerdere kaarten, zogenaamde deellegers, die ieder zijn voorzien van een uitgebreide toelichting. Al deze deelleggers zijn vastgesteld door het bestuur van het hoogheemraadschap.

Leggers veranderen nauwelijks. Ze worden alleen aangepast wanneer de ligging, vorm of afmeting van de dijk is gewijzigd, bijvoorbeeld na een dijkversterking.

In de loop der tijd zijn ook de definities van de (waterkerings)zones veranderd door wetswijzigingen. Het kan dus zijn dat een bepaalde zone in de legger van de ene primaire kering die bijvoorbeeld in 2018 is vastgesteld, anders wordt aangeduid dan in de legger van een andere primaire kering die in 2008 is vastgesteld.

Dijk langs Noordzeekanaal

De dijk langs de noordzijde van het Noordzeekanaal is in 2018 door Provinciale Staten geherwaardeerd van een primaire naar een regionale status. Dit betekent onder andere dat woningen en bedrijven die voor deze datum buitendijks gelegen waren, nu binnendijks liggen. De legger van het hoogheemraadschap wordt hier nog op aangepast.

De legger primaire keringen is nu samen met de legger regionale keringenen en de legger zandige kust te vinden op de kaart Legger Waterveiligheid. 

Legger Waterveiligheid