Heeft de agrarische sector veel water nodig?

Ja, teelten staan op het land, en om te groeien is er water nodig. Normaal gesproken is dit vaak regen. In tijden van langdurige droogte gebruiken agrariërs veelal slootwater. Het gebruik van slootwater is afhankelijk van de periode in het groeiseizoen. Sommige teelten zijn reeds uitgegroeid en zelfs geoogst, andere komen nu juist op. De watervraag is teeltafhankelijk.

Is er een beregeningsverbod voor agrariërs of particulieren?

Beregenen is op zich niet verboden. Als het hoogheemraadschap al een verbod uitvaardigt, is dat een onttrekkingsverbod. Het is dan niet toegestaan om oppervlaktewater uit bijvoorbeeld sloten te onttrekken. Er mag dan wel beregend worden door middel van water uit de grond. Veel agrariërs en sommige particulieren hebben een diepe bron geslagen waaruit ze kunnen putten.

Op dit moment is er geen onttrekkingsverbod van oppervlaktewater afgekondigd in Hollands Noorderkwartier. De aanhoudende droogte laat zien dat dit wel zou kunnen gebeuren. In het oosten en zuiden van Nederland is hier en daar een tekort aan slootwater. In ons gebied is dit nu niet het geval.

Op Texel, waar geen water kan worden ingelaten (de omliggende zee is immers zout), geldt wel zo'n verbod. Texel heeft jaarrond een onttrekkingsverbod.

Kan het hoogheemraadschap nog voldoende water inlaten voor de teelten?

Ja, op dit moment is er voldoende water in IJssel- en Markermeer om vers zoet water onze sloten in te laten. Hiervan kunnen agrariërs gebruik maken. Weliswaar neemt de toevoer van water uit Rijn en IJssel af, maar er is op dit moment voldoende. Het water moet zijn weg vinden via ons uitgebreide stelsel van sloten. Omdat het niet hard stroomt, en er veel water verbruikt wordt, is het van belang dat het water geen hindernissen tegenkomt. Schone sloten en duikers bevorderen de doorstroom.

Waar veel agrariërs gebruik maken van dezelfde sloot, kan het raadzaam zijn om met elkaar af te spreken wie wanneer beregent. Dit om te voorkomen dat degene die aan het einde van de sloot zit, droog pompt.

Heeft HHNK contact met landbouworganisaties?

Jazeker. De agrariërs in Noord-Holland zijn afhankelijk van water. Met de hun vertegenwoordigende organisaties is regelmatig contact.

We sturen ze periodiek een droogtebericht:

Waterkanon (foto Nico Jaarsma)