Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij. Dat heeft gevolgen voor inwoners, ondernemers en recreanten. Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN gaan hierover graag met u in gesprek tijdens de Kustweken van 1 t/m 18 maart. Via de website www.noord-holland.nl/kustweken kunt u zich aanmelden voor verschillende sessies om mee te praten en denken over de toekomst van de IJsselmeerkust.