Wat gaat er gebeuren?

Zeven kunstwerken zijn in het kader van het HWBP afgekeurd. Onder de omstandigheden van een superstorm met veel wind en regen is er onvoldoende zekerheid dat de sluizen het water voldoende kunnen keren. Voor nu is er niets aan de hand, maar om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen worden ze aangepast.

In deze vlog neemt omgevingsmanager Romee Huisman je mee naar de versterking van de Zuidersluis in Schardam waar een unieke vondst is gedaan.

Waar vindt het project plaats?

De Spuisluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen, de keersluis in Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn en de Hornsluis, de Noordersluis en de Zuidersluis in Schardam.

Bekijk de animatie van het herstel van de Sassluis

Het verhaal van de Spuisluis Oostoever

Het verhaal van de Sassluis

Het verhaal van de Noordersluis, de Zuidersluis en de Hornsluis

Wat gebeurt er de komende periode?

Aan de slag

De sluizen in Schardam en Enkhuizen zijn inmiddels versterkt. We gaan tot medio 2022 aan de slag in Den Helder. Omwonenden zien rond de sluis bedrijvigheid van werknemers die de sluis aanpassen. Vanwege het type werkzaamheden verwachten we dat geluidsoverlast beperkt blijft. Ook proberen we hinder voor het verkeer te voorkomen door de bouwplaats zo dicht mogelijk bij de sluis op te zetten.

Hoe worden de sluizen versterkt?

In juli 2019 is voor iedere sluis het voorkeursalternatief vastgesteld. Dit is de beste manier om de sluis te versterken. Je ziet de verschillende versterkingsvoorstellen hieronder.

Voorkeursalternatief Noordersluis Schardam: we vervangen we de huidige schuif door een nieuwe schuif die bestaat uit twee delen. Hiermee kunnen we de sluis gedeeltelijk of helemaal dichtzetten. Daardoor kan de sluis het hoogwater tegenhouden wanneer de situatie erom vraagt. Tegelijkertijd blijft de functie om water in te laten of uit te laten behouden. Dit geldt ook voor de Zuidersluis en de Hornsluis. Binnen het omcirkelde gebied op de illustratie is de nieuwe schuifconstructie te zien.

Binnen het omcirkelde gebied op de illustratie is de nieuwe schuifconstructie te zien

Voorkeursalternatief Sassluis Enkhuizen: hier voegen we twee extra sets deuren toe die we bij hoogwater kunnen sluiten. Dit zorgt voor extra betrouwbaarheid en veiligheid. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd twee defecte schuiven in het omloopriool van de sluis hersteld. In de met een pijl aangegeven cirkel ziet u de twee nieuwe sets deuren.

Schuifconstructie Sassluis Enkhuizen voorzien van twee extra sets deuren die bij hoogwater gesloten kunnen worden.

Voorkeursalternatief Spuisluis Oostoever: de aanpassing is niet van buitenaf zichtbaar, daarom is daarvan geen 3d-weergave. Het betreft het vervangen van een set wakerdeuren en het vervangen van een schuif.

Voor de overige twee kunstwerken (de keersluis in Broekerhaven en de Grote Sluis in Hoorn) moet alleen het sluitingsprotocol worden aangepast. Dit is een administratieve handeling. Er worden hier geen werkzaamheden uitgevoerd.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Combinatie Tauw/Friso Civiel.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Zie ook