Wat gaat er gebeuren?

De polder Heerhugowaard ligt ruim 3 meter onder NAP en telt 55.000 inwoners. Bij harde regen en storm brengt een deel van de bomen op de Westdijk de veiligheid van de inwoners in gevaar. Daarom start in de week van 5 november een herinrichtingstraject, waarbij bomen op de kruin van de dijk, die een veiligheidsrisico vormen, worden gekapt of geknot. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken. In het voorjaar brengen we een nieuwe groenstructuur aan.

Klimaatverandering zorgt voor meer extreme weersituaties. Niet alleen moeten we meer regenwater afvoeren, waardoor het water in de boezem hoger komt te staan. Ook moeten we rekening houden met zwaardere stormen en windstoten. Bomen op dijken brengen de waterveiligheid in gevaar. Bij het omwaaien van een boom kan het wortelpakket een 'hap' uit de dijk nemen en zo de dijkfunctie verzwakken. Daarom is besloten om de meest kwetsbare bomen op de kruin van de Westdijk, die de stabiliteit van de dijk in gevaar brengen, te verwijderen of te knotten.

Waar vindt het project plaats?

Het betreft de gehele westelijke ringdijk van Heerhugowaard, vanaf het Nollencircuit tot en met de Roskamsluis. Er wordt gewerkt vanaf het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn van zuid naar noord. Bestaande wilgen, elzen en meidoorn bomen, staande op de kruin van de dijk, worden geknot. De andere aanwezige bomen op de kruin van de dijk, zoals de es en lijsterbes, zieke bomen en bomen met een groeiverwachting boven de 5 meter, worden verwijderd. De bestaande bomen tussen de weg en het fietspad, de zogenaamde binnenberm van de dijk, blijven gehandhaafd.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden beginnen op maandag 5 november en duren tot het eind van dit jaar. Nadat het kappen van de bomen volledig is afgerond, brengen we een nieuwe groenstructuur aan. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2019 worden uitgevoerd.

Nieuw groenontwerp

Het hoogheemraadschap is in gesprek met de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard en Provincie Noord-Holland om het groenontwerp verder uit te werken. In dit ontwerp wordt gewerkt met knotwilgen, de els en meidoorn boom. Deze bomen worden in een structuur van losse hagen om-en-om aan beide zijden van het fietspad aangeplant met voldoende open ruimte voor de sociale veiligheid. De nieuwe beplanting zorgt na verloop van tijd voor een natuurlijk groene zoom op de dijk en een harmonieus omgevingsbeeld. Zie voor een impressie de foto rechts.

Afsluiting fietspad Westdijk

Tijdens het kappen en knotten van de bomen wordt het fietspad op de Westdijk deels afgesloten. Er wordt een duidelijke omleidingsroute aangegeven. De werkzaamheden worden in 4 werkvakken verdeeld, zodat de lengte van de omleidingsroute voor fietsers beperkt kan blijven. Het gemotoriseerd verkeer op de N242 ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Contactgegevens voor meer informatie

U kunt voor vragen contact opnemen met Maarten Zon (omgevingsmanager) via het contactformulier of ons algemene telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?