Wat gaat er gebeuren?

Bij toetsing is gebleken dat de dijk niet stabiel ('binnenwaarts instabiel') en in geringe mate niet hoog genoeg is. Plaatselijk moet de dijk circa één tot drie decimeter worden verhoogd en om de dijk te stabiliseren is aanvulling van grond aan de binnenzijde nodig. Vanwege het intensieve toeristische gebruik en belangrijke natuur- en cultuurwaarden van het gebied is het belangrijk dat deze dijk met zo min mogelijk gevolgen kan worden versterkt. De versterking kan beperkter worden gehouden door een combinatie van grondaanvulling, maatregelen aan de sloot en het plaatsen van een nieuwe schoeiing. Het gaat om het deel van de dijk buiten de bebouwde kom.

De plannen zijn afgestemd met Stichting Zaanse Schans, de bewoners en met de gemeente.

Waar en wanneer vindt het project plaats?

In het voorjaar van 2021 is voor het versterkingsplan een (omgevings-)vergunning aangevraagd bij de gemeente Zaanstad. Deze vergunning wordt in juli 2021 gepubliceerd via de Gemeente. In dezelfde periode worden het Projectplan Waterwet van het hoogheemraadschap en de bijbehorende onderzoeken ter inzage gelegd. De documenten kunt u onderaan deze tekst vinden en inzien. Na het doorlopen van de vergunningenprocedure wordt het werk aanbesteed aan een aannemer.

Met wie werken we samen?

Er zijn overleggen met onder andere de Gemeente Zaanstad en Stichting De Zaanse Schans. Vanwege de ligging van kabels en leidingen is overleg met nutsbedrijven noodzakelijk.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager de heer K. Woestenburg via ons contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering - het regent steeds harder en langer - zijn de controles en eisen aangescherpt. Om onze polders nu en in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem, verbeteren we de dijken in het beheersgebied. Door deze werkzaamheden zorgen we dat de dijk weer voldoet aan de landelijke eisen voor waterveiligheid.

Heeft deze informatie u geholpen?