De Neckerstraat ligt een beetje verscholen tussen Purmerend en Neck, maar het is toch écht een dijk die ervoor moet zorgen dat de achterliggende polder droog blijft. Deze dijk is afgekeurd en moet worden versterkt. Deze week is aannemer D. van Geemen & Zonen B.V. in opdracht van het hoogheemraadschap gestart met het verstevigen van de binnenkant. Er komt een extra laag grond op de binnenberm, een nieuwe schoeiing aan de dijkzijde van de sloot en om extra tegenwicht tegen hoog water aan te brengen wordt extra bagger uit de slootbodem verwijderd en vervangen door het zwaardere zand. De weg blijft zo goed mogelijk open, maar er zal wel overlast zijn door de werkzaamheden. Het werk duurt tot januari.