De Neckerstraat tussen het viaduct A7 en de bebouwde kom van Neck is afgekeurd en wordt versterkt.

Wat gaat er gebeuren?

De meest voor de hand liggende oplossing is de dijk aan de binnenzijde flauwer te maken en te verbreden door grondaanvulling. Omdat het hoogheemraadschap de weg, de sloot en de opritten zo weinig mogelijk wil aantasten is dit niet zomaar mogelijk bij de Neckerstraat. Het plan is om de gewenste stabiliteit te bereiken met een aantal verschillende maatregelen:

  • Het talud aan de zuidzijde wordt aangevuld en opgehoogd.
  • Plaatselijk wordt de sloot aan de dijkzijde versmald om voldoende grond voor de stabiliteit aan te kunnen brengen. Langs de sloot wordt aan de dijkzijde een nieuwe schoeiing geplaatst.
  • De sloot wordt uitgebaggerd, en op de bodem wordt een laag (zwaarder) zand aangebracht. De sloot blijft even diep.
  • De bomen, die een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de kering en voor een groot deel op de plek staan waar verhoging van het binnentalud plaatsvindt, moeten worden verwijderd. Hiervoor zal het hoogheemraadschap een kapvergunning aanvragen. In plaats van de zwarte elzen zullen na afloop van het werk knotwilgen en knotpopulieren worden geplant.
  • De op- en afritten aan de dijk blijven gehandhaafd.
Neckerstraat

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De uitvoering is in de laatste week van oktober gestart. Het werk wordt uitgevoerd door Aannemer Van Geemen uit de Purmer. Tijdens het werk blijven de weg en de daaraan gelegen woningen en bedrijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten, al is overlast niet te vermijden.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer K. Woestenburg via het contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?