Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Daardoor voldeed een groot deel van de Jisperdijk en Zwarteweg niet meer aan de gestelde hoogte- en stabiliteitseisen. Om nu en in de toekomst droge voeten te houden hebben we de dijk, waar nodig, verbeterd.

Wat is er gebeurd?

Om de Jisperdijk en Zwarteweg te laten voldoen aan de gestelde hoogte- en stabiliteitseisen, is langs de boezemzijde van de Jisperdijk een kunststof damwand geplaatst. De op de dijk liggende doorgangsweg tussen Jisp en Neck, inclusief wegconstructie is verwijderd en weer opgebouwd. De weg is 10 tot 30 centimeter opgehoogd met ketelzand en vervolgens weer voorzien van een nieuwe laag asfalt. De berm van de polderzijde is verhoogd met een laag klei, zodat ook de dijk weer voldoende sterk is. Voor de Zwarteweg hebben de werkzaamheden zich geconcentreerd op grondaanvulling van de berm aan de polderzijde van de dijk. De weg is op enkele plaatsen opgehoogd. De dijk en de weg op de Jisperdijk en de Zwarteweg voldoen weer aan de gestelde normen en eisen voor de aankomende 30 jaar.

 

Wegdek Jisperdijk
Wegdek Jisperdijk

Hoe gaat het project verder?

Op dit moment bevindt het project zich in de nazorgfase. In deze fase zorgt aannemer KWS dat de nog openstaande punten worden afgerond. Denk hierbij onder andere aan het inzaaien van gras en puinruimen in de bermen.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Maarten Zon, via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Opbouw van het nieuwe wegdek op de Jisperdijk vanuit de lucht.

Heeft deze informatie u geholpen?