Gaat u kabels en/of leidingen aanleggen, vervangen of verwijderen in de buurt van een sloot, een weg of een dijk van het hoogheemraadschap?

Vergunningchecker

Betreft het een huisaansluiting voor een woning langs een dijk of een weg van het hoogheemraadschap? En sluit u aan op een bestaand distributienet? Dan is meestal een melding voldoende. U kunt ons ook via het contactformulier een tekening/beschrijving van de werkzaamheden sturen. Dan kunnen wij beoordelen of we maatwerk kunnen verlenen.

Voor het aanleggen, vervangen of verwijderen van een distributie- of transportnet is wel een vergunning nodig.

Twijfelt u of u een melding kunt doen of een vergunning nodig heeft? Doe dan eerst de vergunningcheck. Zie voor het verschil tussen een vergunning en een melding de pagina Aanvraagprocedure: veelgestelde vragen.

Doe de vergunningcheck(externe link)

Wanneer heeft u geen toestemming nodig van het hoogheemraadschap?

 • De kabel of leiding wordt aangebracht binnen beschermingszone B van een dijk (zie de legger waterkeringen). En buiten de beschermingszone van een sloot (zie de legger wateren).
 • De leiding heeft een maximale druk van 10 bar.

Voorwaarden melding

Kunt u voldoen aan onderstaande voorwaarden? En aan artikel 8 van de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links)? Dan is een melding genoeg.

Voorwaarden voor aanleg bij een sloot

 • De sloot ligt buiten een dijk of binnen beschermingszone B van een dijk (zie de legger waterkeringen).
 • De leiding heeft een maximale druk van 10 bar.
 • Bij het kruisen van een sloot wordt de kabel of leiding minimaal 1 meter onder de vaste bodem en minimaal 1 meter onder de taluds van de waterloop gelegd.
 • Legt u de kabel of leiding langs een sloot? Leg deze dan minimaal 1 meter uit de insteek van de sloot. De insteek is het punt waar het talud van de sloot begint. Dit punt ligt dus hoger dan de waterlijn.
 • Legt u de kabel of leiding onder, in of langs een ondersteunend kunstwerk? Bijvoorbeeld een duiker of een gemaal? Zorg er dan voor dat u het doorstromings- of doorvaartprofiel van het kunstwerk niet verkleint. En zorg ervoor dat het kunstwerk altijd kan worden vervangen of vernieuwd.

Bent u aangesloten bij het platform MOOR werkt? Dan kunt u een melding doen via onderstaande knop.

Activiteit melden(externe link)

Bent u niet aangesloten bij het platform MOOR werkt? Dan kunt u een melding doen via onderstaande knop.

DigiD linkActiviteit melden

Voorwaarden vergunning

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een melding? Dan heeft u een vergunning nodig. U moet voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Legt u de kabel of leiding bij een dijk of sloot? Dan moet u ook voldoen aan paragraaf 2.2 van de Beleidsregels watervergunningen. Legt u de kabel of leiding langs een weg van het hoogheemraadschap? Dan gelden de toetsingscriteria uit paragraaf 6.2.1 van de Beleidsregels Keurontheffingen. U vindt beide stukken op de pagina Downloads en links.

Voorwaarden voor aanleg bij een dijk

Ligging van de kabel en/of leiding

 • Het tracé van de kabel of leiding voldoet aan NEN3650 en NEN3651.
 • De kabel of leiding moet buiten de kernzone (waterstaatswerk) en beschermingszone A van een dijk worden gelegd. Hiervan wijken we alleen af bij zwaarwegende economische of maatschappelijke redenen.
 • Ligt er ook een waterloop langs de dijk? Dan moet de kabel of leiding minimaal 1 meter uit de insteek van de sloot worden aangelegd.

Uitvoeringsmethoden

 • Open ontgraving heeft de voorkeur.
 • Het gebruik van een boogzinker, bijvoorbeeld bij het kruisen van een sloot, in een dijk is niet altijd mogelijk. Stuur ons via het contactformulier een tekening/beschrijving van de werkzaamheden. Dan kunnen wij de situatie beoordelen voordat u een vergunning aanvraagt.
 • Wilt u een persing toepassen om de weg of uitrit op de waterkering te kruisen? Dit is niet overal mogelijk. Dit hangt af van het profiel van de waterkering. Neem, voordat u een vergunning aanvraagt, eerst contact met ons op. Dit kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282. Wij kunnen een kwelvoorziening, in de vorm van een kwelscherm met kleikist, voorschrijven.
 • Horizontaal gestuurde boring (zie hieronder)

Horizontaal gestuurde boring

 • De boring voldoet aan NEN3650 en NEN3651.
 • Deze methode kan worden toegepast om een regionale dijk te kruisen. De diepte van de boring onder de kruin van de dijk is minimaal 10 meter. De boring kruist de dijk haaks.
 • Deze methode kan niet worden toegepast om een primaire dijk te kruisen. Dit kan alleen door open ontgraving.
 • Het in- en het uittredepunt bevinden zich buiten de veiligheidszone van de dijk. Zie hiervoor NEN3651.
 • De boring wordt voorzien van kwelmaatregelen (kwelscherm met kleikist of drillgrout).

Voorwaarden voor aanleg bij een weg van het hoogheemraadschap

Ligging van de kabel en/of leiding

 • De kabel of leiding wordt aangelegd in de wegberm.
 • De afstand van kant asfalt tot de sleuf is minimaal 1,25 meter.
 • De kabel of leiding ligt op een diepte van minimaal 60 cm. Dit geldt ook voor huisaansluitingen.
 • Ligt er een waterloop langs de weg? Dan moet de kabel of leiding ook minimaal 1 meter uit de insteek van een waterloop worden aangelegd. 

Uitvoeringsmethoden

 • Gesloten verharding (asfalt) en uitwegen worden niet opengebroken.
 • Kruist de kabel of leiding de weg? Breng dan een mantelbuis of leidingkoker aan. Dit kan door middel van een gestuurde boring of persing. Ligt de weg op een dijk? Dan is een gestuurde boring niet toegestaan. Of een persing is toegestaan hangt af van het profiel van de dijk.

Indieningsvereisten

 • Stuur bij uw aanvraag een tekening mee van het tracé en de toegepaste uitvoeringsmethode(n).
 • Past u een gestuurde boring toe? Stuur dan ook een dwarsprofiel van de boring en het bijbehorende boorrapport mee.

Kunt u niet voldoen aan een van bovenstaande voorwaarden voor dijken of wegen? Neem dan contact op via ons contactformulier. Wij nemen vervolgens contact met u om de mogelijkheden aan te geven.

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Voor de behandeling van uw vergunningsaanvraag brengen wij leges (kosten) in rekening. Voor het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een kabel of leiding gelden vaste tarieven. Zie de pagina Leges.

Voor een melding brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang gaat het duren?

We handelen meldingen binnen vier weken af.

We handelen vergunningsaanvragen binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur, de Beleidsregels watervergunningen en de Beleidsregels Keurontheffingen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vraag

Ik wil een bestaande kabel of leiding in een dijk vervangen. De nieuwe kabel of leiding komt op dezelfde plek terug. Heb ik hiervoor toestemming nodig? En hoe beoordeelt het hoogheemraadschap dit?

Is er sprake van een calamiteit en moet de bestaande kabel of leiding direct gerepareerd worden? Doe dan een melding. Voor gepland onderhoud binnen de kernzone of beschermingszone A van een dijk heeft u een vergunning nodig. Wij beoordelen of de nieuwe kabel of leiding op dezelfde plek kan terugkomen of moet worden verplaatst.

Heeft deze informatie u geholpen?