Onze dijkinspecteurs zijn weer te vinden op de dijken om te controleren of ze het stormseizoen kunnen doorstaan. Alle primaire keringen, dat zijn de dijken en duinen aan zee en aan het IJssel- en Markermeer, worden geïnspecteerd door twee van onze mensen. Ook in tijden van corona lopen ze samen. Samen zien ze meer dan alleen, en de een kan kijken terwijl de ander noteert. Natuurlijk houden ze onderling afstand.