Hoe is het met de bruggen in het gebied gesteld?

Onze bruggen zijn in goede staat. Tot op heden zijn er geen meldingen van vastzittende bruggen.

Wat doen jullie aan bruggen in combinatie met de droogte?

Sommige brugwachters houden de bruggen nat om te voorkomen dat de bruggen vast komen te zitten (uitzetten door de hitte).

Waarom worden sommige bermen wel nat gehouden en andere niet?

We bewateren bermen waar betonpuin is gebruikt. Dit om stofoverlast voor automobilisten te voorkomen. Ook bewateren we bermen waar grastegels liggen. Deze kunnen door droogte los raken en gaan trillen.

Waarom wordt er in Amsterdam zout gebruikt voor bruggen en wegen?

Dit is een keuze van het waterschap Amstel Gooi en Vecht, waar het grootste gedeelte van Amsterdam, inclusief de binnenstad onder valt. Doordat het in steden veel minder afkoelt (soms wel 7 graden verschil in de nacht met het platteland) kan het zijn dat de gevolgen voor bruggen en wegen door de hitte in Amsterdam slechter zijn dan in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Zout/pekel op bruggen en wegen heeft een afkoelende werking. Het hoogheemraadschap doet dit niet, omdat we willen voorkomen dat het zout in het milieu terecht komt. Bovendien is het bij ons niet nodig.

De (oude) Kwadijkerbrug wordt natgehouden (2018).