Actueel

Actueel

Woont u op Texel of bent u op een andere manier betrokken bij dit gebied? Via deze nieuwspagina blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de dijkversterking. 

Iedere woensdag tussen 13.30 en 14.30 uur bent u van harte welkom bij ons inloopspreekuur in de bouwkeet. Het adres van de bouwkeet is IJsdijk 7 in Oudeschild.

 • Versterking Zeedijk 't Horntje

  (06-12-2019)

  Het versterken van Zeedijk 't Horntje is de laatste fase van het project dijkversterking Waddenzeedijk. De werkzaamheden bij 't Horntje hebben een iets andere aanpak dan een normale dijkversterking. Hier is de voorlandkering veranderd naar een hoofddijk , primaire kering, die grote stormen en hoge golven moet kunnen doorstaan. De dijk is twee meter verhoogd en versterkt met zware stenen en klei.

  Met deze dijkversterking is het NIOZ binnendijks komen te liggen. De nieuwe dijk is ongeveer 29 meter richting de Waddenzee verschoven. Op dit moment worden nog de laatste werkzaamheden uitgevoerd en is Texel voor de komende decennia weer veilig.  

  Kijk hier de film

 • Dijkversterking Waddenzeedijk in basisschool tijdschrift SAMSAM

  (21-11-2019)

  In SAMSAM nr.2 het tijdschrift voor kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool staat het klimaat centraal. In deze uitgave aandacht voor de dijkversterking op Texel. Eliyha en Mathijs nemen je mee naar de dijkversterking op Texel.   

 • Film Bij Ons op de Dijk

  (29-10-2019)

  Is het niet gelukt de verhalenfilm over het verleden, heden en de toekomst van de waterveiligheid op Texel 'Bij Ons op de Dijk' in Cinema Texel te kijken.

  Klik op de link om de film te kijken. 

 • Texel veilig voor stormseizoen

  (15-10-2019)

  Bestuurders en leerlingen De Bruinvis markeren 'dijk veilig' met planten helmgras

  Texel veilig voor stormseizoen

  Nadat de samenwerkingspartners (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogwaterbeschermingsprogramma, gemeente Texel, Combinatie Tessel, Jan De Nul en NIOZ) samen met leerlingen van basisschool De Bruinvis het laatste helmgras plantten op Zeedijk 't Horntje, verklaarde dijkgraaf Luc Kohsiek maandag 14 oktober Texel veilig. De Waddenzee- en de Prins Hendrikzanddijk zijn de komende decennia weer veilig voor stormen. Drie jaar lang werd er gewerkt aan deze dijken.

 • HHNK draagt oude gemaal Eijerland over aan Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp

  (19-09-2019)

  Het oude gemaal Eijerland in de Cockdorp op Texel (bouwjaar 1933) heeft tot en met 2018 dienstgedaan om het polderwater af te voeren. Als onderdeel van de dijkversterking Waddenzeedijk is in 2018 iets zuidelijker een nieuw gemaal gebouwd. Het oude gemaal heeft daarmee haar oorspronkelijke functie verloren. Vanwege de cultuurhistorische waarde is het gebouw op 17 september door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) symbolisch overgedragen aan Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp.

 • Fanatiek en creatief Dijkenduel op Texel

  (25-06-2019)

  Vrijdagochtend gingen, op het festivalterrein van Waves (op het strand bij Paal 17 op Texel), zo'n 65 leerlingen uit de derde klas (HAVO en VWO) van OSG de Hogeberg het Dijkenduel aan.

  De leerlingen kregen voorafgaand aan het Dijkenduel een gastles op school. Vrijdagochtend brachten ze in de praktijk wat ze hebben geleerd en bouwden ze hun eigen waterkering met zelf meegebracht materiaal, zoals bijvoorbeeld aluminiumfolie, satéprikkers, plastic zeil en plastic zakjes (zandzakken). Het winnende team bestond uit twee dames. Zij bekleedden hun dijk onder andere met zelf meegebrachte klei en steen waardoor deze het langste stand houdt tegen de opkomende vloed. De dames mogen als prijs mee met aannemer Combinatie Tessel om een kijkje te nemen bij de versterking van de Waddenzeedijk op Texel.

  Jongeren zijn zich er vaak niet van bewust dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt en dat we ons met dijken beschermen tegen water. Nederland is goed beschermd en toch kwetsbaar. Maar liefst 60 procent van Nederland kan overstromen.

  Door op een sportieve en educatieve manier uit te leggen hoe de bescherming tegen het water 'werkt', willen we jongeren bewust maken van het leven onder de zeespiegel en hen interesseren voor het werken in de waterwereld.

 • HHNK gaat dit najaar het kunstwerk ‘In veilige handen’ plaatsen

  (16-05-2019)

  OSG-scholieren hebben gestemd, dit kunstwerk voelt als thuiskomen

  ‘In veilige handen’ van kunstenaarsduo Maree Blok en Bas Lugthart wordt ter herinnering aan de dijkversterking door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier traditiegetrouw nagelaten aan Texel. HHNK liet zich hiervoor succesvol adviseren door leerlingen van de OSG De Hogeberg. Ze stemden voor dit bijzondere kunstwerk omdat het past bij Texel. Beeldend kunstenaars Blok en Lugthart zijn verheugd dit bijzondere werk aan hun omvangrijke oeuvre toe te kunnen voegen.

 • 1e schapen op de dijk en gezamenlijke proef HHNK, pachters en LTO

  (10-05-2019)

  De dijk door Oudeschild is in 2017 en 2018 versterkt. Na het versterken is er nieuw gras ingezaaid. Normaal gesproken mogen de schapen na 2 à 3 jaar weer terug op de dijk omdat het gras zich moet ontwikkelen tot een erosiebestendige grasmat. HHNK, pachters en LTO houden op 3 locaties langs de dijk een proef om te kijken naar de mogelijkheden om de schapen eerder op de dijk te laten. Op een deel van de dijk grazen de schapen en op een naastgelegen deel, wordt het gras machinaal gemaaid. De proef duurt 3 jaar. Tijdens de proef wordt door een onafhankelijk bureau de grasdichtheid, worteldichtheid en de lengte van de wortel gemeten.

 • Natuureiland Texel 2019

  (19-04-2019)

  Planning werkzaamheden flinke puzzel

  AANDACHT VOOR NATUUR BIJ DIJKVERSTERKING

  Vanaf de TESO-boot is al goed te zien dat de aanblik van Texel is veranderd. Ter hoogte van de Prins Hendrikpolder waaien blonde duinen. Duinen aan de oostkant? Inderdaad. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt de kust daar op een bijzondere manier versterkt: met een zandige dijk en een kwelder- en duingebied. Daarvoor was maar liefst vijf miljoen kubieke meter zand nodig.

 • Gemalen op Texel vernieuwd

  (20-12-2018)

  De gemalen Prins Hendrik, de Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland aan de Waddenzeekant van Texel voldeden niet meer aan de (veiligheids)eisen die gesteld worden aan het moderne waterbeheer en zijn daarom vernieuwd en gemoderniseerd. Het gemaal Prins Hendrik is vooruitlopend op de dijkversterking vervangen. De andere drie gemalen zijn in combinatie met de versterking van de Waddenzeedijk Texel aangepakt.