Wanneer gemeenten maatregelen treffen om de gevolgen van klimaatverandering te temperen, kan het Rijk deze initiatieven steunen vanuit de zogenaamde Impulsregeling Klimaatadaptatie. Op 10 oktober heeft het Rijk bijna € 4 miljoen toegezegd voor in totaal 38 projecten in Noorderkwartier.

Het Rijk ondersteunt onder meer de bouw van waterbergingen en vergroeningsprojecten en herinrichtingsprojecten die de waterafvoer helpen verbeteren en hittestress verminderen. De regeling is op 1 januari 2021 in werking getreden. Nadat eerder dit jaar al een bedrag een kleine € 3 miljoen was toegekend aan de eerste serie projecten is nu de tweede aanvraag van bijna € 4 miljoen gehonoreerd.

Cofinanciering 

Voor de 26 gemeenten in de werkregio Noorderkwartier, de provincie en HHNK is er tot en met 2027 maximaal € 11,7 miljoen beschikbaar. De Rijksbijdrage is een cofinanciering van een derde waarbij twee derde, € 23,8 miljoen van de uitvoeringskosten door gemeenten, HHNK en provincie moeten worden gedragen. Voor projecten om de gevolgen van klimaatverandering beperken willen gemeenten en HHNK deze regeling waar mogelijk benutten.

Gemeenten doen massaal mee

Voor de zomer is een tweede aanvraag voor de Impulsregeling ingediend met 37 projecten. Met dit voorstel is een bedrag van € 3.834.226 aangevraagd. Dat het Rijk met de regeling in de roos schiet, valt op te maken uit de veelheid aan projecten die gepland zijn. Ook dat meer dan twee derde van de gemeenten uit Noorderkwartier nu meedoen in deze aanvraag.

Rollen 

HHNK is namens de werkregio Noorderkwartier de penvoerder voor de Impulsregeling. De Rijksbijdrage wordt beschikbaar gesteld via gemeentefonds of provinciefonds. De gemeente Dijk en Waard heeft de rol van kassier voor werkregio Noorderkwartier op zich genomen.

Het gaat hierbij om de volgende projecten:

 1. Klimaatadaptatieve herinrichting openbare ruimte ‘t Veld, gemeente Hollands Kroon (€ 248.136)
 2. Project Duiker Molenvaart, gemeente Hollands Kroon (€ 116.088)
 3. Klimaatadaptieve herinrichting Kanaalstraat, gemeente Schagen (€ 152.631)
 4. Afkoppelen hemelwater Huisduinen, gemeente Den Helder (€ 330.579)
 5. Herinrichting openbare ruimte Stadshart, gemeente Dijk en Waard (€ 10.744)
 6. Herinrichting Bomenbuurt Oudorp, gemeente Alkmaar (€ 45.620)
 7. Project de Koog fase 2, Gemeente Uitgeest (€ 111.570)
 8. Groenstrook Johannes Poststraat, gemeente Hoorn (€ 39.244)
 9. Kansen voor de Kersenboogerd-Centrumgebied fase 1, gemeente Hoorn (€ 343.264)
 10. Herinrichting Johannes Poststraat, gemeente Hoorn (€ 157.803)
 11. Vergroening plein Rietvoornlaan, gemeente Koggenland (€ 16.529)
 12. Klimaatbestendige inrichting het Wuiver, gemeente Opmeer (€ 31.833)
 13. Herinrichting Ganker, gemeente Medemblik (€ 58.745)
 14. Herinrichting Gedempt Achterom, gemeente Medemblik (€ 88.469)
 15. Herinrichting Molenbuurt, gemeente Medemblik (€ 43.276)
 16. Herinrichting Simon Koopmanstraat, gemeente Medemblik (€ 96.930)
 17. Herinrichting Pletering, gemeente Medemblik (€ 44.059)
 18. Groeiplaatsen verbeteren van bestaande bomen, gemeente Zaanstad (€ 66.667)
 19. Aanleg geveltuinen, gemeente Zaanstad (€ 26.667)
 20. Herinrichting Thorbeckeweg, gemeente Zaanstad (€ 154.821)
 21. Herinrichting openbare ruimte / aanleg waterverbinding Duinkerken / Krommenie, gemeente Zaanstad (€ 83.333)
 22. Aanpak Guisweg, gemeente Zaanstad (€ 133.333)
 23. MAAK.Zuid Hembrugbos, gemeente Zaanstad (€ 91.000)
 24. MAAK.Midden, gemeente Zaanstad (€ 41.667)
 25. Vergroten oppervlaktewater, Kooimanpark, gemeente Purmerend (€ 80.192)
 26. Stadhuisplein, gemeente Purmerend (€ 191.750)
 27. Grasparkeerplaatsen Overwhere Zuid, gemeente Purmerend (€ 17.367)
 28. Integrale aanpak watersysteem Overwhere, gemeente Purmerend (€ 87.167)
 29. Waterbergende parkeerplaatsen, IJsendijkstraat (€ 116.746)
 30. Herinrichting Molenbuurt tweede fase, gemeente Oostzaan (€ 36.364)
 31. Herinrichting Kolksloot-Noord, gemeente Oostzaan (€ 36.675)
 32. Herinrichting Torensloot tweede fase, gemeente Wormerland (€ 61.157)
 33. Herinrichting Wezenland, gemeente Wormerland (€ 61.966)
 34. Herinrichting Boelenspark, gemeente Edam-Volendam (€ 16.667)
 35. Groot onderhoud Molenweg/Meerstraat, gemeente Edam-Volendam (€ 33.333)
 36. Herinrichting Tormentilstraat e.o., gemeente Landsmeer (€ 89.854)
 37. Herinrichting Pieter Appelplein, Tendingh van Berkhout-plantsoen en het Petrus Nahuijsplein, gemeente Waterland (€ 88.567)
 38. Waterberging Noorddoperbeek, gemeente Heemskerk (€ 266.667)