Uit een recente inspectie is gebleken dat zeker 48 iepen langs de Wogmeer in Spierdijk en 19 iepen langs de Bennemeersweg in Twisk zijn aangetast door iepziekte. Deze agressieve schimmelziekte zorgt voor verdroging en afsterving. Omdat de iepziekte besmettelijk is, moeten de iepen zo snel en daarbij zo zorgvuldig mogelijk worden gekapt en verwijderd.

De 19 iepen in de Bennemeer, gemeente Medemblik, worden op donderdag 29 juli gekapt. Bij de grens van de bebouwde kom, komende vanaf het viaduct, wordt een rij van twaalf iepen gerooid en verderop enkele individuele exemplaren. Ter hoogte van nr. 23 staan vier oude iepen die helaas ook zijn aangetast. De weg wordt niet afgesloten maar verkeersregelaars houden verkeer op gezette tijden tegen om de bomen veilig te kunnen kappen en op te ruimen. 

Wogmeer deels afgesloten

De kap aan de Wogmeer in de gemeente Koggenland vindt plaats op vrijdag 30 juli, na 9.00 uur. Daarvoor wordt de Wogmeer tussen de Verlaatsweg en de Kapelleweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeersregelaars begeleiden bestemmingsverkeer. 

Besmettelijk

Vanwege de vernietigende aard en de besmettelijkheid van de iepziekte inspecteert het hoogheemraadschap de iepen langs de wegen die het beheert meerdere keren per jaar. Dat geldt ook voor de iepen op de waterkeringen. Bij de laatste inspectie in juni was de ziekte op de Wogmeer nog niet waargenomen, en nu al bij bijna 50 bomen. Ook de zieke iepen op de Bennemeer verrasten de inspecteurs. Snel ingrijpen is dus nodig.

Iepenspintkevers

Iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die door kleine zwarte kevers, de Iepenspintkevers, worden verspreid. De kevers leggen eitjes onder de bast en de uitvliegende kevertjes verspreiden de ziekte. Ook via boomwortels besmetten bomen elkaar. Eenmaal aangetast, is de iep niet meer te redden. Vanwege besmettingsgevaar moeten de bomen zo snel mogelijk worden gerooid door een gecertificeerd bedrijf om ook bij het kappen verdere verspreiding te voorkomen.

Vervangende bomen

De bomenkap betekent natuurlijk dat het aanzien van deze wegen drastisch verandert, maar een andere optie is er niet. Wel zal het hoogheemraadschap, in overleg met de gemeenten, weer bomen planten. Het streven is dit komende winter al te doen. Indien mogelijk wordt elke boom vervangen door een andere soort boom of een ziekteresistente iep.

Voorbeeld van een iep die al vergaand is aangetast door iepziekte