Vanmorgen heeft een hevige bui alles wat ie in zich had losgelaten boven Hoorn. In Westfriesland viel zo'n 30 mm in twee uur, in Hoorn zelfs tot 70 mm. Onze gemalen draaien op volle toeren.

De bui ontstond in de ochtend boven Flevoland en het Markermeer en bewoog zich via Westfriesland naar de Noordkop. Doordat er amper wind staat, bewoog de bui traag en viel er veel water op dezelfde plek. Het duurt waarschijnlijk nog tot einde middag voordat het uitgeregend is in Noord-Holland.

Hoorn

Vooral de stad Hoorn had het zwaar te verduren. De sloten en riolen hadden moeite deze hoeveelheid tegelijk te bolwerken. Gevolg was dat de straten blank kwamen te staan en dat tuinen hier en daar onderliepen. Aan de Gedempte Appelhaven liep het water een aantal huizen binnen. Ook in Zwaag stonden straten blank door de enorme plensbui. 

Gemalen

Gemaal Oosterpolder is het belangrijkste gemaal voor de regio Hoorn. Weliswaar is dit gemaal in revisie, maar ernaast staat gedurende de verbouwing een pomp voor extra bemaling die de capaciteit van een volwaardig gemaal heeft. Deze installatie draait sinds 10 uur vanmorgen volop. Een reservevoorraad diesel om deze pomp draaiende te blijven houden is onderweg. Ook gemaal Grootslag nabij Andijk en de andere Westfriese gemalen draaien op volle toeren. Westfriesland kent geen boezemsysteem en maalt rechtstreeks uit op het buitenwater. Om het omliggende gebied ten zuiden van Hoorn te ontlasten draait gemaal Zeevang. Daarnaast zijn sinds vanmorgen de waterbergingen in Westfriesland in werking gegaan. 

Onvoorspelbaar

Buien van dit formaat bouwen zich eerst op. Waar ze hun water gaan loslaten is niet te voorspellen. Vorig weekend kreeg de kustregio tot twee maal toe de volle laag, wat leidde tot veel overlast. Soortgelijke wolkbreuken waren er de afgelopen dagen in Groningen, Twente en Gelderland.