Hoogheemraadschap verbetert vismigratie en visdiversiteit in de Noordkop

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) licht op 24 juni het project Noordkop toe tijdens een webinar. Dit project gaat zorgen voor een betere vismigratie en meer diversiteit in vissoorten tussen de Waddenzee en het IJsselmeer en het Noord-Hollandse achterland dat hiertussen ligt. Ook leidt het tot meer verschillende leefgebieden voor de vissen.

Verbetering natte infrastructuur Noordkop

Verbetering natte infrastructuur Noordkop is de officiële naam van het project. Het richt zich op de Amstelmeerboezem, tussen de Spuisluis Oostoever bij Den Helder en de Stontelerkeersluis bij het IJsselmeer. Het hoogheemraadschap bouwt daar onder meer een nieuw gemaal en een vispassage, en we leggen vis paai- en opgroeiplekken aan.

Toekomstbestendig waterbeheersysteem

De maatregelen zorgen niet alleen voor betere vismigratie en -diversiteit, maar dragen ook bij aan een toekomstbestendig waterbeheersysteem. Anders gezegd: de maatregelen helpen om ook de komende jaren de hoeveelheid water in het gebied goed te regelen. Dat is van groot belang voor de waterveiligheid in de toekomst.

Aanmelden webinar

Tijdens het webinar geven medewerkers van het hoogheemraadschap een toelichting op het project en de maatregelen. Ook is er ruimte om vragen te beantwoorden. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om meer te leren over hoe wij samen werken aan een duurzame toekomst voor onze waterwegen.

Datum: maandag 24 juni 2024

Tijd: 19:30 - 20:30 uur

Aanmelden 

Meer informatie over het project vindt u op de pagina Verbetering natte infrastructuur Noordkop. Heeft u vragen, mail dan naar noordkop@hhnk.nl