Van aardappelen tot witte kool, de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Bij het onjuist toepassen van deze middelen bestaat de kans dat deze in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. Daarom adviseren en controleren we de komende maanden akkerbouwbedrijven en bloembollentelers op het gebruik ervan.