Vandaag tekenden hoogheemraad Saskia Borgers en secretaris-directeur Martin Kuipers namens HHNK het SER Charter Diversiteit. Daarmee benadrukt HHNK de ambitie om diversiteit en inclusie binnen HHNK te versterken en om concrete vervolgstappen te nemen. Saskia Borgers: "Dit is een manifest waarin wij onze ambitie en belangrijkste strategische doelen formuleren, voor onszelf en voor de buitenwereld. We vinden dit onderwerp zo belangrijk, dat we er ook door de buitenwereld op aangesproken kunnen worden." 

De belangrijkste acties zijn:

  1. het realiseren van een gedragen visie op en beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie per eind 2023;
  2. het verhogen van een ervaren klimaat van inclusie binnen de organisatie met ten minste 5% binnen drie jaar ten opzichte van de NIM nulmeting 2022;
  3. het verhogen van de instroom met 10% van medewerkers met een diverse achtergrond, zodat het personeelsbestand een betere afspiegeling van de directe samenleving wordt. Welke groepen hiervoor extra aandacht nodig hebben, stellen we binnen zes maanden na ondertekening vast;
  4. het faciliteren van zichtbaarheid en acceptatie van ten minste twee groepen met een diverse achtergrond. Om tot een gedragen keuze te komen voor de belangrijkste twee groepen doet HHNK binnen zes maanden na ondertekening een uitvraag onder de medewerkers.

De komende tijd gaan we de vervolgstappen verder concreet maken en uitvoeren.