HHNK gaat de strijd aan tegen plasticverontreiniging in het water. Samen met 15 partners uit Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken en Nederland doet het waterschap onderzoek naar de oorsprong van de vervuiling en naar maatregelen hoe dit is te verminderen en te voorkomen.

Elk jaar komt er 12,5 miljoen ton plastic in de oceaan. Dit brengt schade toe aan zeedieren en bedreigt de voedselveiligheid, de voedselkwaliteit en de volksgezondheid. Een groot deel van verontreiniging bereikt de zee vanuit het watersysteem in het achterland.

Plasticsoep

HHNK neemt deel aan dit onderzoeksproject om de waterkwaliteit in het beheergebied te verbeteren en de uitstroom van macroplastics naar de Noordzee te verminderen. Zo dragen we bij aan het verkleinen van de plasticsoep in de oceanen. Het samenwerkingsverband waar we deel van uitmaken onderzoekt hoe de vervuiling in de Noordzee tot stand komt en hoe die is te verminderen of te voorkomen. Daarvoor ontwikkelen de landen effectieve en structurele oplossingen om vervuiling te voorkomen en te verwijderen. Ook gaan de landen beter met elkaar samenwerken aan de hand van een internationale aanpak.

Proeftuin

HHNK werkt in een zogenaamde proeftuin samen met adviesbureau Noria, IVN en Stichting de Noordzee bij gemaal De Helsdeur nabij Den Helder aan praktijkgerichte oplossingen voor plasticvrije wateren. We doen onderzoek naar de verspreiding van macroplastic via het watersysteem en welke monitoringssystemen en afvangsystemen zijn in te zetten om het plastic te verwijderen. Bij de verspreiding wordt gekeken naar vervuilingsbronnen, de afgelegde route en de bestemming. Met de onderzoekresultaten willen we samen met regionale partners werken aan een plan voor preventie, gedragsverandering en verwijdering. Noria ontwikkelt monitorings- en afvangsystemen en adviseert over de verwijdering en preventie van plasticvervuiling. Met de proeftuin werken we ook aan het bevorderen van regionale samenwerking.

Samenwerking

Alle betrokken landen werken volgens vergelijkbare aanpak met proeftuinen en delen de kennis die ze onderweg opdoen. Om plasticvervuiling effectief te bestrijden ontwikkelen de landen een gezamenlijke aanpak. Deze is gericht verwijdering, preventie en een eenduidige aanpak binnen een internationale samenwerking. Het onderzoeksproject genaamd Treasure duurt drie jaar en ontvangt EU-subsidie.

Stop plastic

Al enige jaren werkt HHNK aan het verminderen van plastic in het watersysteem. In 2016 won Noria de prijsvraag 'Stop plastic'. In deze challenge riep tweevoudig Olympisch surfkampioen Dorian van Rijsselberghe namens HHNK adviesbureaus en studenten op oplossingen te bedenken om macroplastics uit het water te verwijderen. Ook hebben we proeven gedaan op de zuivering Wervershoof om met bellenschermen microplastics uit het gezuiverde afvalwater te verwijderen. De verwachting is dat in de toekomst Europese normen voor waterkwaliteit strenger worden ten aanzien van plasticvervuiling in oppervlaktewater.