HHNK partner internationaal project FlashFloodBreaker

Noordwest-Europa (NWE) wordt geconfronteerd met een toenemend aantal plotselinge situaties van wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Deze extreme gebeurtenissen zoals in juli 2021 in ons land, maar ook in Duitsland, België, Frankrijk, Ierland en Zwitserland, kunnen leiden tot enorme verliezen en/of schade en hebben soms zelfs dodelijke slachtoffers tot gevolg. Dertien partners uit zes landen lanceren daarom een nieuw project: 'FlashFloodBreaker'. Doel hiervan is Noordwest-Europa veerkrachtiger maken tegen extreme plotselinge regenval. HHNK is één van de partners. Een internationale conferentie in Luik België, met meer dan 80 deelnemers markeert deze week de officiële start van de vierjarige samenwerking.

Het project loopt van 2023 tot 2028. De totale projectomvang is bijna € 12 miljoen, waarvan € 7,15 miljoen financiering van de Europese Unie via Interreg Noordwest-Europa. Alle partners van de nieuwe samenwerking komen uit risicogebieden en worden geconfronteerd met een toenemend aantal plotselinge situaties van wateroverlast. Het gaat hierbij om een snelle stijging van het water in laaggelegen gebieden, die binnen slechts drie tot zes uur na een hevige regenval plaatsvindt.

Aanpak HHNK

Hollands Noorderkwartier heeft in juni 2021, en ook heel recent nog, te maken gehad met hevige regenval die in korte tijd veel wateroverlast heeft veroorzaakt. HHNK heeft naar aanleiding daarvan vastgesteld dat het urgent en noodzakelijk is om de eigen crisisbeheersingsorganisatie te versterken en de maatschappelijke weerbaarheid te vergroten. Op deze manier is Noord-Holland beter voorbereid op extreme weersomstandigheden die naar verwachting vaker zullen optreden als gevolg van klimaatverandering. Om dit te realiseren brengen we samenwerkingen tot stand tussen particuliere bedrijven en publieke (crisis)organisaties, met als titel 'samenredzaamheid'. Ook ontwikkelen en implementeren we samen met regionale partners een crisisaanpak voor een versterkte crisisbeheersing in een situatie van (grote) wateroverlast in poldergebieden. Daarnaast worden internationaal ontwikkelde – op AI gebaseerde – applicaties voor voorspellingen en de meerwaarde voor de crisisbesluitvorming van het gebruik van realtime gegevens die worden verzameld door drones getest. Er wordt onderzocht hoe poldergemeenschappen gebouwd kunnen worden om gezamenlijk te reageren op een situatie van wateroverlast. Ten slotte wordt gewerkt aan de ontwikkeling van systemen voor vroegtijdige waarschuwingen voor extreem weer. 

Bewustzijn vergroten

Ook willen we het bewustzijn onder inwoners vergroten over de mogelijke effecten en gevaren van plotselinge vormen van wateroverlast. Want ondanks alle beschermingsmaatregelen zal er nooit een honderd procent bescherming zijn tegen hevige wateroverlast. 

Partners

 • Emschergenossenschaft (DE) – Lead Partner 
 • Provincie Limburg (NL)
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NL)
 • Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle (FR)
 • Université de Liège (BE)
 • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (NL)
 • RWTH Aachen University Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft (DE)
 • Lippeverband (DE)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (BE)
 • Service public de Wallonie (BE)
 • Université du Luxembourg (LU)
 • Stadt Duisburg - Feuerwehr Duisburg (DE)
 • Munster Technological University (IE)