Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat op drie grote zuiveringen groen gas produceren. Dit duurzaam geproduceerde gas vervangt fossiel gas waardoor HHNK zijn voetafdruk verder verkleint.

Op de waterzuiveringen in Den Helder, Zaandam en Beverwijk wordt nu biogas geproduceerd door het zuiveringsslib te vergisten. Met nieuw te bouwen installaties wordt het biogas opgewerkt tot groen gas.

Energieneutraal

Met deze investeringen zet HHNK een belangrijke stap om zijn voetafdruk verder te verkleinen. De drie nieuwe installaties gaan ruim 2.500.000 m3 groen gas produceren, gelijk aan 18% van de energiebehoefte van HHNK. De verwachting is dat in 2024 de groengasproductie op volle toeren draait. Met ruim 80.000 zonnepanelen op zuiveringen en bedrijfsgebouwen samen met het groene gas en energie uit de verbranding van slibgranulaat, wekt HHNK straks 55% van zijn energieverbruik duurzaam op. Naast HHNK wekken ook de andere Nederlandse waterschappen meer groen gas op. Dit past in het beleid van minister Jetten van Klimaat en Energie die groen gas als belangrijk onderdeel van de energietransitie ziet.

CO2-reductie

Biogas bestaat voor 58% uit methaan en voor 42% uit CO2. Door CO2 uit het biogas te verwijderen, ontstaat groen gas. Het groen gas wordt geleverd aan het aardgasnet. Bij het opwerken van biogas naar groen gas komt CO2 vrij. Omwille van de duurzaamheid worden alle groengasinstallaties voorzien van een CO2-afvanginstallatie met opslag. Deze CO2 kan worden vermarkt aan bijvoorbeeld de tuinbouw, frisdrankindustrie, drinkwaterbereiding en koelinstallaties. Hierdoor ontstaat een CO2-reductie van 2.300 ton CO2 per jaar.

Verkleining voetafdruk

In de toekomst kan de groengasproductie van HHNK nog verder groeien. Ongeveer de helft van het zuiveringsslib van HHNK wordt nog niet vergist. HHNK onderzoekt op dit moment hoe het resterende zuiveringsslib centraal kan worden vergist om extra groen gas te produceren, slib te reduceren en de CO2-footprint te verlagen. Het realiseren van energieneutraliteit heeft voor HHNK een hoge prioriteit. Mede door de actualiteit is de energiemarkt onzeker en door de geopolitieke situatie zijn de prijzen voor fossiele energie extreem hoog. Daarnaast laten de IPCC-rapporten zien dat het klimaat als gevolg van menselijke activiteiten verandert en wat de negatieve gevolgen daarvan zijn. HHNK streeft daarom naar een zo klein mogelijke voetafdruk, niet alleen met duurzame energie opwekking maar ook door in 2050 volledig circulair te zijn.

Een medewerker van HHNK tankt groen gas