Op 3 juni jongstleden is er een inloopavond georganiseerd voor alle bewoners. De bijgevoegde tekening betreft het eindontwerp dat daar getoond is. Op de inloopavond hebben we uitleg gegeven over het plan en gestelde vragen beantwoord.

Waar vindt het project plaats?

Het betreft de Bobeldijk in de gemeente Koggenland. Dit is het gehele 30 km gebied dat aan de westzijde begrenst wordt door de bebouwde komgrens en aan de oostzijde door de overgang van 30 km gebied naar 50 km gebied. De aansluitende gedeelten Slagterslaan en de Grootweg worden ook meegenomen tot aan de bebouwde komgrens.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden starten op 9 september en duren t/m week 45 (9 november). De 30 km/h zone (inclusief het 30km/h deel van de Slagterslaan en de Grootweg) wordt volledig afgesloten. Bij slecht weer kan de planning uitlopen.

Met wie werken we samen?

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met het Buurtcomité van de Bobeldijk, de Politie en de gemeente Koggenland. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Strukton Civiel West.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282. Het e-mailadres van de aannemer is Bobeldijk.scw@strukton.com

Heeft deze informatie u geholpen?