Om gemaal Leemans efficiënt te laten functioneren is onderhoud noodzakelijk. Begin maart starten de voorbereidingen voor het groot onderhoud van de vier pomplijnen van het gemaal. Om het onderhoud mogelijk te maken leggen we het gemaal acht weken stil. Een tijdelijke pompinstallatie neemt de werkzaamheden van het gemaal over. 

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden starten op 1 maart met de inwerkingstelling van de tijdelijke pompinstallatie (TPI). Gemaal Leemans wordt acht weken helemaal buiten bedrijf gesteld. Tijdens deze periode voert de TPI het relatief zoute polderwater uit de Wieringermeer met een beperkte capaciteit af naar de Waddenzee. Ook gemaal Lely voert extra polderwater af en neemt daarmee deels de taken van gemaal Leemans over.

Het totale onderhoudsproject is in juni 2022 afgerond. Echter bijna alle werkzaamheden voeren we uit tijdens de acht weken uitbedrijfstelling die start in maart 2021. Uitzondering is de revisie van de twee pompen van het hoge pand. Deze werkzaamheden starten in het droge seizoen van 2022. Realisatie daarvan vindt gefaseerd plaats. 

Installatie pompen bij gemaal Leemans
Gemaal Leemans

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats aan de Noorderdijkweg 26, 1771 MJ Wieringerwerf. 

Kaartje met daarop locatie van gemaal Leemans in Wieringerwerf
Locatie gemaal Leemans

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De 1e fase start op 1 maart en eindigt in mei 2021. Het totale project is voltooid in juni 2022.

Met wie werken we samen?

We werken samen met PWN en RWS.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectleider Sonja Deutekom via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?