Wat gaat er gebeuren?

Vlak voor de jaarwisseling zijn op de Helderse Zeewering boringen uitgevoerd om peilbuizen te plaatsen. De peilbuizen zijn hulpmiddelen voor het doen van grondonderzoek naar de bodemopbouw en waterstand onder de asfaltbekleding. Dat asfalt zal over enkele jaren vervangen worden. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen we het ontwerp voor de vervanging van het asfalt maken.

Waar vindt het project plaats? 

Tussen de veerboot naar Texel en de Helderse duinen zijn elf rijen met twee tot vier peilbuizen geplaatst, haaks op de vloedlijn.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De peilbuizen blijven zo'n anderhalf jaar staan om zo gedurende twee stormseizoenen metingen te kunnen uitvoeren. Na stormen worden steeds data ter plaatse uitgelezen.

Met wie werken we samen?

Dit project voeren we uit in samenwerking met Wiertsema & Partners

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag? 

Kijk voor meer informatie over het onderhoud van dijken op Beheer en onderhoud Waterveiligheid | Waterplan HHNK(externe link).