HHNK start met de bouw van een groengasinstallatie op de afvalwaterzuivering in Beverwijk. Op 24 oktober ondertekenden directeuren Aart Bark van HHNK en Theo Zuijdwijk van DMT Environmental Technology de bouwovereenkomst.

De groengasinstallatie is nodig om biogas, dat wordt gewonnen via slibvergisting, om te zetten in bruikbaar gas van aardgaskwaliteit. Technologiebedrijf DMT, een specialist in biogas-opwaardeerinstallaties, is ingeschakeld om de groengasproductie in Beverwijk te realiseren. Het eerste groene gas wordt eind 2024 verwacht.

Meer groen gas

Groen gas staat landelijk hoog op de politieke agenda. Groen gas wordt straks verplicht bijgemengd bij het aardgas. Dit is een van Rijksmaatregelen om de transitie naar een groene energievoorziening te versnellen. Dat betekent dat groengasproductie in Nederland sterk omhoog moet. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft eerder aan de waterschappen gevraagd of zij kunnen bijdragen aan extra groengasproductie. De oorlog in Oekraïne heeft daarnaast duidelijk gemaakt dat aan het afhankelijk zijn van energiebronnen uit het buitenland een stevig prijskaartje hangt. Eigen opwek van energie heeft daardoor een impuls gekregen, ook bij HHNK.

Omzetting biogas in groen gas

Groengas is een verzamelnaam voor hernieuwbaar gas dat voldoet aan dezelfde eisen als het aardgas dat in het gasnetwerk zit. Groengas wordt gemaakt van biogas, dat ontstaat bij de vergisting van bepaalde soorten biomassa. In biogas zit ongeveer 40% CO₂. Om van dit biogas groengas te maken wordt deze CO₂ verwijderd. De vrijkomende CO₂ kan worden afgevangen en gebruikt voor andere toepassingen, onder andere in de industrie en glastuinbouw.

Groen gasproductie 

De productie van groen gas uit biogas door de Nederlandse waterschappen bedraagt momenteel 20 miljoen m3 groen gas per jaar en zal naar verwachting doorgroeien naar 30 miljoen m3 in 2030.  

Met Beverwijk realiseert HHNK zijn eerste productielocatie voor groen gas. Daarnaast zijn er productielocaties voorzien in Den Helder en Zaandam. In 2030 zal HHNK naar verwachting 3 miljoen m3 aan groen gas produceren.

Theo Zuijdwijk (DMT Environmental Technology) en Aart Bark (HHNK)