Update 14 november

Waterpeilen op orde, noodpompen blijven staan

Dankzij een relatief droog weekend zijn alle waterpeilen in ons gebied zo goed als op orde. Hoewel er zeer lokaal nog enkele meldingen van wateroverlast binnen komen, is de situatie voor ons beheersbaar. We hebben te maken met een nat najaar en zelfs de natste oktobermaand sinds 1906. Ook in november is meer dan het dubbele gevallen van wat er normaal valt. Al deze neerslag zorgt ervoor dat we na storm Ciarán met man en macht werken om de situatie weer beheersbaar te krijgen. De noodpompen staan in de wachtstand en de Kooysluis is dicht.

Texel

Met name in de polder Eierland wist het slootwater moeilijk de gemalen aan de Waddenzeekant te bereiken. De gemalen draaiden volop. Door een aantal snelle ingrepen in het watersysteem zijn de waterpeilen op het eiland weer op orde.

Boezemstelsel

Ons gebied kent meerdere boezemstelsels. De Amstelmeerboezem is nog iets verhoogd, maar komt in de buurt van het streefpeil en is daarom voor ons beheersbaar. Daarom zijn de kleppen in de Kooysluis weer gesloten. Het grootste boezemstelsel, de Schermerboezem, is ook op streefpeil gekomen. De vier grote boezemgemalen in Monnickendam, C. Mantel in Schardam, De Helsdeur in Den Helder en het Zaangemaal in Zaandam pompen daarom nu pas water uit bij een verhoogd waterpeil. Ze staan dus niet meer op volle toeren te draaien.

Noodpompen

Negen noodpompen ondersteunden diverse gemalen in ons gebied. Niet omdat een gemaal stuk is, maar omdat de hoeveelheid water én de hoeveelheid neerslag in die polder zo groot is, dat extra ondersteuning welkom was om de overlast te beperken. Nu staan ze uit, maar ze blijven staan op dezelfde plek om bij te springen mocht dat de komende dagen nodig zijn. Het land is verzadigd, dus alles wat nu valt kan zorgen voor een peilverhoging.

Sassluis Enkhuizen

De Sassluis in Enkhuizen is sinds maandag 13 november 14:00 uur weer open gezet. Sinds dinsdag 7 november was de sluis dicht voor scheepvaart door een verhoogde waterstand op het IJsselmeer. De Sassluis heeft een waterkerende functie. Als het waterpeil op het IJsselmeer oploopt, gaan de deuren dicht om de binnenhaven, de straten en huizen in Enkhuizen te beschermen tegen natte voeten.

Grondwater

De natte oktobermaand en ook nu weer dagenlang regen hebben de bodem verzadigd. Er kan amper meer iets bij. Water staat op het land en heeft moeite om uit te zakken. Sloten staan vol en worden bemalen, maar elke uitgemalen liter wordt weer aangevuld vanuit de landerijen of vanuit de lucht. Al zou het slootpeil per direct overal naar normaal gaan, dan nog blijft het grondwaterpeil hoog. Het grondwaterpeil is niet te reguleren via een lager slootwaterpeil.

Verwachting

De komende dagen wisselen droge en natte periodes elkaar af. Het hoogheemraadschap monitort de situatie en grijpt in waar mogelijk. De situatie is beheersbaar.

Melding maken

Wilt u een melding doen van een overstromende sloot of straat of van land buiten de bebouwde kom dat onder water staat? Wij zijn op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur bereikbaar via 072 582 8282. In avond- en weekenden via 0800 1430.

Noodpomp bij gemaal Starnmeer

Update 10 november

Situatie beheersbaar

Er wordt nog altijd met man en macht gewerkt om het vele regenwater dat deze periode valt af te voeren. Er is de afgelopen 30 dagen maar liefst 300 mm neerslag gevallen in ons gebied. En hoewel de maand november nog niet eens halverwege is, hebben we de gemiddelde hoeveelheid regenval voor deze maand al te pakken.

Gelukkig is de situatie op dit moment beheersbaar. De vier gemalen (in Monnickendam, Schardam, Den Helder en Zaandam) draaien op volle toeren en pompen drie olympische zwembaden per minuut uit. De verschillende boezemstelsels zijn weer op een gewenst waterpeil. Op negen plaatsen, bijvoorbeeld in de Starnmeer, springen noodpompen bij om extra capaciteit te behalen. Over het algemeen zijn de polders op peil, waar mogelijk zelfs iets eronder. Maar het land is verzadigd, dus alles wat nu valt zorgt voor een peilverhoging. Pas als het drie dagen droog is, gaat het echt hard zakken. Daar ziet het voor nu nog niet naar uit dus we houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Wilt u een melding doen van een overstromende sloot of straat of van land buiten de bebouwde kom dat onder water staat? Wij zijn op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur bereikbaar via 072 582 8282. In avond- en weekenden via 0800 1430.

Noodpomp bij gemaal Starnmeer

Update 5 november

Waterpeilen dalen gestaag

Het is een nat weekend kunnen we wel stellen. Toch is het afgelopen nacht gelukkig droog gebleven, wat de waterpeilen uiteraard gunstig heeft beïnvloed. Op de meeste locaties dalen de waterpeilen gestaag en is het beoogde peil binnen handbereik.

Vandaag is tot nu toe toch weer een buiige dag. We hebben te maken met een nat najaar en zelfs de natste oktobermaand sinds 1906. Alle gemalen draaien al dagen op volle toeren om dit water af te voeren. Dat is dit weekend en de komende dagen niet anders. 
 
Het hoogheemraadschap is in volle staat van paraatheid en monitort actief. Waar nodig zijn de waterbergingen in werking of zelfs vol. De waterpeilen in de boezems zijn veelal dalende en onder controle. De geplaatste noodpompen doen hun werk, ook op die locaties is het waterpeil dalende. Locaties waar het waterpeil nog aan de hoge kant is houden we nauwlettend in de gaten en indien nodig gaan we tot verdere actie over. Ook op Texel is het erg nat. We draaien hier op volle capaciteit en doen er alles aan om het teveel aan water onder controle te krijgen.   

Update 4 november

Van storm naar veel neerslag

Inmiddels zijn we vanuit de storm Ciarán van afgelopen donderdag overgegaan naar een weekend met veel neerslag en hoge waterpeilen. We hebben te maken met een nat najaar en zelfs de natste oktobermaand sinds 1906. Alle gemalen draaien al dagen op volle toeren om dit water af te voeren. Dat is dit weekend en de komende dagen niet anders.

De regenval lijkt vooralsnog minder dan vooraf gedacht. Wij staan in volle staat van paraatheid en monitoren actief. Waar nodig zijn de waterbergingen in werking, in een aantal gevallen is deze zelfs vol. De waterpeilen in de boezems zijn veelal dalende en onder controle. Op een aantal locaties hebben we noodpompen ingezet, dat geldt voor Heiloo, Zaandammer polder en Hoogwoud. Ook op Texel is het erg nat en speelt de draaiende wind (nu vanuit het Oosten) een grote rol bij het bemalen. We draaien hier op volle capaciteit en doen er alles aan om het teveel aan water onder controle te krijgen.

Update 3 november

Geen schade door storm Ciarán

Gisteren heeft de storm Ciarán ons land bereikt. De storm zelf heeft voor zover we nu kunnen beoordelen in ons gebied geen schade veroorzaakt. De meeste waterpeilen zijn door de natte weken van oktober en de neerslag van donderdag 2 november hoger dan normaal, maar wel weer aan het dalen. We hebben tijd nodig om het water in de polders weer echt op peil te krijgen. Het kan dus zijn dat u hier en daar het water in de sloten hoog ziet staan of dat er mogelijk sprake is van wateroverlast. We hebben zeker nog twee volle dagen bemaling voor de boeg. Als er meer neerslag valt, dan duurt dat langer. De verwachting vandaag qua regen lijkt zich gunstig te ontwikkelen, deze is flink afgenomen ten opzichte van gisteren. Ook zaterdag en zondag kunnen we nog wel meer uitmalen dan er volgens verwachting gaat vallen. Houd er rekening mee dat het dit weekend in ieder geval nog goed nat blijft!

Het peil op het Markermeer en IJsselmeer is flink gezakt. Gezien de peilverwachtingen is besloten om de sluizen (Broekerhaven, Sassluis, Grote Sluis) weer te openen.

Door het bijschakelen van het nieuwe gemaal Monnickendam hebben we meer water het gebied uit kunnen pompen dan ooit tevoren. 

De Sassluis wordt uit voorzorg gesloten.

Oorspronkelijk bericht, 2 november

Code oranje: Storm Ciarán zorgt voor onzekerheden

Vandaag bereikt storm Ciarán Nederland. Het hoogtepunt valt in de middag en avond. Hoe stevig Ciarán zal worden, is nog onzeker. KNMI geeft code oranje uit.

Code oranje voor harde wind, dat meldt het KNMI over storm Ciarán. De storm trok gisteravond en vannacht door het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk noordwaarts. Boven de Noordzee is het onzeker: beweegt Ciarán zich meer naar de Nederlandse kust of meer naar de Engelse kust? Dat maakt nogal wat uit. Gaat hij meer naar Engeland, dan treft Nederland stormachtig weer (kracht 7 met uitschieters). Komt hij meer naar de Nederlandse kust, dan wordt het storm (kracht 8 tot 9, met uitschieters).

Maatregelen

Deze storm is een zuider- tot zuidwesterstorm. Dat betekent voor de Noordzeekust van ons gebied dat de wind er vooral langs zal scheren. Datzelfde geldt voor onze IJssel- en Markermeerkust. Uitzondering is West-Friesland. De kust tussen Hoorn en Enkhuizen staat haaks op de windrichting. Hier is de verwachting dat de wind het Markermeerwater zal opstuwen. De dijken kunnen dat prima aan. Echter, er zijn hier een aantal sluizen door de waterkering. Het opstuwende water en het daarmee verhoogde waterpeil kan voor overlast zorgen. Om achterliggende lage kades maar ook woonboten en hun aansluitingen te beschermen, heeft de gemeente Hoorn preventief de Kleine Sluis gesloten. Het hoogheemraadschap heeft de sluis Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn en de Enkhuizer Sassluis gesloten. Deze laatste om de woonboten in de binnenstad te beschermen tegen het daar juist dalende waterpeil.

Natte oktober

We hebben te maken met een nat najaar en zelfs de natste oktobermaand sinds 1906. Het landelijk neerslagrecord in De Bilt mat 206mm, in ons beheergebied is Bergen-NH koploper met 213mm, gevolgd door de Cocksdorp met 207mm. De minste neerslag viel in de omgeving van Medemblik en Enkhuizen (141mm). Toch waren de verschillen in ons beheergebied deze week groot, variërend van circa 35mm aan de oostkant van de Wieringermeer tot ruim 100mm in de regio Assendelft. Alle gemalen draaien al dagen om dit water af te voeren. Dat zal de komende dagen niet anders zijn.

Wegen en bomen

Windstoten kunnen het verkeer hinderen. Ook kan de wind leiden tot takbreuk bij bomen. Vanwege de verzadiging van water in de grond, kunnen sommige bomen wankeler staan. Wie vandaag naar buiten gaat, oppassen dus.

Verwachting

Er wordt voor de komende 24 uur aanhoudend wisselvallig weer verwacht. Het hoogtepunt van Ciarán valt vandaag tussen 15:00 uur en middernacht. Hoe stevig Ciarán gaat worden, dat is onzeker. Het hoogheemraadschap volgt de situatie nauwlettend.

Sluis Broekerhaven