Wilt u een evenement organiseren op of naast een weg? Of wilt u parkeerplaatsen maken voor een evenement? Dan heeft u een vergunning nodig van de wegbeheerder. Wie dat is ziet u op de website van Rijkswaterstaat(externe link).

Voorwaarden

Zijn wij de wegbeheerder? Dan moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden. En aan paragraaf 6.2.11. van de Beleidsregels Keurontheffingen. Zie de pagina Downloads en links.

 • De aan de weg gelegen woningen en bedrijven blijven bereikbaar.
 • U treft voorzieningen om de verkeersveiligheid te borgen. U zorgt voor de juiste borden, afzettingen en gecertificeerde verkeersregelaars.
 • U treft voorzieningen om schade aan de weg te voorkomen.
 • U levert de weg na afloop in dezelfde staat op als voor het evenement. U verwijdert ook al het vuilnis. 
 • Er vindt tegelijkertijd op dezelfde weg geen ander evenement plaats.
 • Het evenement vindt niet plaats op een feestdag, waarbij er extra drukte op de weg wordt verwacht. 
 • De weg is niet om andere redenen afgesloten. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van wegonderhoud.

Goed om te weten

 • Wordt een (gedeelte) van de weg afgezet? Dan moet u een verkeersplan aanleveren. Het plan bevat uit een afzettingstekening en een omleidingsplan.
 • U levert ook informatie aan over de aard van het evenement, het aantal deelnemers, datum en tijdstip van het evenement en om welke weg(en) het gaat.
 • U heeft ook toestemming nodig van de gemeente, de nood- en hulpdiensten en soms de Provincie. Vraag dit na bij deze instanties.
 • Informeer ruim voor aanvang van het evenement de meldkamer, de politie en de openbaarvervoermaatschappij.

Vergunning aanvragen

Leges

Wilt u de weg geheel afsluiten? Dan brengen wij leges (kosten) in rekening. Hiervoor geldt een vast tarief. Zie de pagina Leges.

Wilt u een gedeelte van de weg afsluiten? Dan brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

We handelen uw aanvraag binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels Keurontheffingen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of de weg om andere redenen is afgesloten?

Wegwerkzaamheden vindt u op de website www.nhbereikbaar.nl(externe link). Als wij de wegbeheerder zijn kunt u ook bij ons informeren.

Plaatst het hoogheemraadschap de benodigde verkeersborden?

Nee, dat moet u zelf doen.

Het hoogheemraadschap geeft toestemming, de gemeente niet. Mag ik het evenement nu organiseren?

Nee, dat mag pas als alle betrokken partijen akkoord zijn. Dus bijvoorbeeld ook de politie.

Kan ik een vergunning krijgen voor meerdere jaren?

Nee. De omstandigheden kunnen wijzigen. De wegbeheerder kan wisselen (wij stoten onze wegentaak af). Er kan wegenonderhoud plaatsvinden. Of er kan een ander evenement plaatsvinden.

Wat moet ik doen als er wegenonderhoud plaatsvindt?

Wegwerkzaamheden worden ruim voor de start gepubliceerd op www.nhbereikbaar.nl(externe link). Controleer dit twee weken voordat het evenement plaatsvindt. Wegenonderhoud wordt niet uitgesteld vanwege een evenement. Neem zo nodig contact op met het cluster Wegen. Dit kan via het contactformulier. Of telefonisch: 072 582 8282.