In juni viel een ongekende hoeveelheid neerslag in Hollands Noorderkwartier. Vooral de kustregio kreeg het zwaar te verduren. De buien leidden tot wateroverlast. De wateroverlast is voor HHNK aanleiding geweest de crisis met hulp van onafhankelijke deskundigen te evalueren. Bij de evaluatie wordt gekeken naar het technisch functioneren van het watersysteem, het optreden van de crisisbeheersingsorganisatie en de effectiviteit van de crisiscommunicatie en de bereikbaarheid van het hoogheemraadschap.

De evaluatie is nog in volle gang. Omdat de evaluatie nog niet gereed is heeft het dagelijks bestuur besloten de bespreking ervan te verplaatsen naar de CHI-vergadering van 27 oktober.

De belangrijkste reden is dat het dagelijks bestuur van mening is dat het rapport op een aantal punten nog niet volledig genoeg is en dat daar meer tijd voor nodig is. Het onderzoek naar het functioneren van het watersysteem is vrijwel gereed, maar de conclusies dienen nog aangescherpt te worden. Daarbij is het wenselijk dat ook de perspectieven, de betrokkenheid en de zelfredzaamheid vanuit de omgeving goed tot hun recht komen in de evaluatie. Gebleken is ook dat nog niet alle informatie voorhanden is, waardoor de mogelijkheid bestaat dat conclusies moeten worden bijgesteld. Hier wordt de komende weken nog volop aan gewerkt.