Belangrijk bericht voor bezoekersAanslag 2022 komt later

In 2022 hebben we een onderdeel van ons belastingsysteem vernieuwd. Hierdoor kost de gegevensverwerking dit jaar meer tijd. Daarom ontvangt u uw aanslag waterschapsbelasting 2022 mogelijk later dan u gewend bent.

Meer informatie

Tussentijdse evaluatie Waterprogramma 2016-2021

Tussentijdse evaluatie Waterprogramma 2016-2021

In dit laag geleden deel van Nederland werken we al sinds mensenheugenis (1e eeuw BC) aan de bescherming tegen de zee en voeren we overtollig water af om onze voeten droog te houden. Het samenwerkingsverband tussen bewoners en gebruikers groeide uit tot een van de oudste democratische organisatievormen in Nederland: de waterschappen.

Het waterbeheerprogramma (WBP) is ons centrale beleidsprogramma en een concretere uitwerking van onze Deltavisie. We stellen het WBP elke zes jaar op. Het bevat onze strategische en tactische voornemens en intenties. Het is een wettelijke verplichting die volgt uit de Waterwet en straks uit de Omgevingswet. Sinds 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) hier een onderdeel van. Op dit moment is het vijfde programma van kracht: het Waterprogramma 2016-2021 (WBP5).

Volgende: Evaluatie >

Leeswijzer

Evaluatie

Proces

  1. Totstandkoming
  2. Ervaringen tijdens de totstandkoming
  3. Ervaringen gedurende de looptijd

Inhoud

  1. Effecten, resultaten, prestaties en maatregelen
  2. Voortgang
  3. Watersymposia 2016-2019
  4. Monitoringsrapportages
  5. Bouwstenen

Financiën

Blik vooruit

Verantwoording