Momenteel vergist HHNK circa 45% van het slibvolume. Dat betekent dat meer dan de helft van het slib niet wordt benut voor energieproductie. In het rapport 'Energiefabriek HNK - De kracht van zuiveringsslib' is onderzocht op welke wijze HHNK ook deze slibstroom nuttig kan aanwenden.

Wat gaat er gebeuren?

Het resultaat van dat onderzoek is dat we de restcapaciteit van de gistingen op de rwzi Zaandam-Oost gaan opvullen met slib van andere rwzi's. Op deze manier kunnen we nog meer van het slibvolume vergisten. Met het vergisten van slib komt (bio)gas vrij. Met het gas kunnen we auto's laten rijden of stroom opwekken dat weer gebruikt kan worden voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Aan de sliblijn zijn de volgende veranderingen voorzien:

  • een buffer voor ingedikt slib dat per as wordt aangevoerd vanaf rwzi Beemster;
  • warmtewisselaars voor de slibgisting
  • één WKK-installatie, ter vervanging van de twee bestaande WKK's
  • aanpassingen aan de CV-installatie
  • aanpassingen aan de elektrische installatie.

Daarnaast zijn voor het ontwateren van uitgegist slib de volgende maatregelen voorzien:

  • een buffer voor uitgegist slib
  • een ontwateringcentrifuge
  • een kraanbaan in het slibverwerkingsgebouw
  • een PE-aanmaakinstallatie
  • een nieuwe slibsilo ter vervanging van de oude silo.

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats in de gemeente Zaanstad op het terrein van de rioolwaterzuivering Zaandam-Oost. Binnen de contouren van de gele lijn.

Energiefabriek rioolwaterzuivering Zaandam Oost

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het werk is aanbesteed aan Aannemingsmaatschappij VOBI bv te Vinkeveen en zal duren tot ca. eind 2019. Inmiddels is de realisatie van start gegaan met de sloop van de slibsilo (zie foto's). Er is geen subsidie van toepassing.

 

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectleider E. Moerman via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?