Afgelopen vrijdag ontvingen we een bijzonder legaat: de glazen van Henk van Alderwegen, dijkgraaf van Waterschap de Waterlanden.

Ir. Henk van Alderwegen startte in 1991 als dijkgraaf bij De Waterlanden in Middenbeemster. Later werd hij tevens voorzitter van de Vereniging van Noord-Hollandse Waterschappen en vicevoorzitter van de Dienst Centrale Omslagheffing (DCO), de toenmalige belastingdienst van de Noord-Hollandse waterschappen. Maatschappelijk zat hij ook niet stil, hanteerde onder andere vaardig de voorzittershamer van de historische vereniging in zijn woonplaats Edam en was actief binnen D66 in de gemeente Edam-Volendam. Bij De Waterlanden toonde hij zich een slimme verbinder met soms zeer originele en visionaire plannen. Een goed voorbeeld is zijn idee om het water van de Zeevang niet meer zomaar in het Markermeer te pompen, maar het daar op te slaan in een door een dijkring omgeven bassin. Zo bleef het gebiedseigen water beschikbaar voor gebruik tijdens de zomer en kon er meteen energie mee teruggewonnen worden.

In 2000 verruilde hij Middenbeemster voor Venlo en het Zuiveringschap Limburg. Nadat Henk en zijn echtgenote Toos begin 2011 beiden gestopt waren met werken, wilden ze gaan reizen. In mei kwamen ze op een prachtige lentedag na lange tijd in het campertje weer eens naar onze streek voor een bijeenkomst van oud-dijkgraven in het Noorderpolderhuis. Noord-Holland was toch ook wel geweldig mooi! Helaas openbaarde zich later dat jaar een ernstige ziekte. Henk stierf in april 2012 op 63-jarige leeftijd.

Toos van Alderwegen-De Vries overleed op 25 oktober van het afgelopen jaar. In het testament werden de waterschapsglazen en andere aandenkens uit de carrière van Henk aan HHNK vermaakt. Afgelopen vrijdag kwam de executeur van de nalatenschap mevrouw Martine Guldemond naar ons kantoor om de glazen, penningen, enkele kaarten en een oorkonde te overhandigen. Zij was als (klein) meisje kind aan huis bij het echtpaar Van Alderwegen en bewaart zeer goede herinneringen aan de warmte en zorg waarmee zij daar steeds werd omringd.

De met wapens en logo's van waterschappen en andere organisaties versierde glazen markeren stuk voor stuk bijzondere momenten in de loopbaan van Henk van Alderwegen, zowel in Noord-Holland als Limburg. Vele glazen zijn voorzien van een persoonlijke inscriptie. Heel bijzonder is het speciaal vervaardigde Makkumer bord met bijbehorende zilveren legpenning dat Henk bij zijn afscheid van De Waterlanden ontving. Het geheel vormt een waardevolle aanvulling op onze collectie én een klein monument voor een markante dijkgraaf.

Dijkgraaf Hans van der Vlist van Uitwaterende Sluizen, Henk van Alderwegen en Johan Stalknecht, directeur van de DCO in 1996
Diederik Aten, historicus van het hoogheemraadschap, en Martine Guldemond met een deel van de objecten uit het legaat