Informatie & Participatie

Home > Durgerdam > Informatie & Participatie

Informatie & Participatie

Beschrijving traject

De Durgerdammerdijk kenmerkt zich door het smalle uiterlijk met een wandel-/ fietspad op de kruin van de dijk. In de kern Durgerdam ligt er een trottoir langs de weg en een voetpad aan de buitenzijde van de dijk. De weg ligt aan de voet van de dijk. Vanaf de kruin van de dijk is er aan de westzijde van de module buitendijks zicht op de Skyline van Amsterdam aan de overzijde van het IJ, met name IJburg is dichtbij. In deze module is het voorland van de polder IJdoorn op zijn breedst, met achter de polder het vuurtoreneiland. Het vuurtoreneiland fungeert als een duidelijk herkenbaar ori├źntatiepunt, vooral vanaf het water.

Binnendijks op de dijk ligt Durgerdam, met een dicht lint van bebouwing direct aan de Markermeerdijk. Het kerkje van Durgerdam is van verre herkenbaar, het ligt centraal in het lint buitendijkse zijde, dichtbij de jachthaven. Vanuit de huizen van Durgerdam is er vol zicht over het IJmeer, de jachthaven en de (uitlopers van) de polder IJdoorn. Ook vanaf het water is het dorp herkenbaar, het is een beschermd dorpsgezicht. De weg ligt hier op de dijk. De gehele dijk is provinciaal monument.

Documenten en verslagen van omgevingsbijeenkomsten