Woensdagmiddag kwam vanuit het landelijke Managementteam Watertekort (MTW) het sein dat zij afschalen van alarmfase 2 naar alarmfase 1 'dreigend watertekort'. Dit heeft ons doen besluiten om ook af te schalen naar beheerfase. Alle knelpunten zijn langsgelopen, maar deze hebben geen opschaling meer nodig. Ook voorspelt de weersverwachting regen de komende weken, wat gunstig is voor het neerslagtekort. Op dit moment is het neerslagtekort in Waterland, onze graadmeter, 252 mm (20 september). Opschalen doen we gewoonlijk vanaf 275 mm. De acties die nog openstaan als gevolg van de droogte worden in de lijnorganisatie opgepakt. Op dit moment is er dus nog een neerslagtekort, maar deze is te beheren vanuit de lijnorganisatie en niet meer vanuit een crisisstructuur.

Droogte 2022

In ons werkgebied viel sinds half juni weinig regen. De maanden juni en juli brachten nog wat neerslag, maar dat had weinig effect. Het werd warmer, de verdamping en de watervraag nam toe. Niet alleen in Nederland is het droog, ook in de ons omringende landen. Dat betekent dat de wateraanvoer van de grote rivieren sterk terugliep. Ons gebied kon gelukkig water inlaten uit het IJsselmeer en Markermeer. In goed overleg met het Regionaal Droogte Overleg – Noord (RDO-Noord), waar de noordelijke waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat inzitten, hebben we uit deze meren de gehele zomer water kunnen blijven putten om aan de watervraag te voldoen.

Deze zomer hebben we op verschillende momenten onze dijken geïnspecteerd. Op 1 en 2 augustus zijn 59 kilometer aan droogtegevoelige dijken in met name Zaanstreek en Waterland grondig geïnspecteerd. Daar waar nodig hebben we reparatiemaatregelen getroffen. Een dijk is gebaat bij vocht. Daarom is het zaak de teensloten op peil te houden. Vanaf 22 augustus inspecteerden we in totaal 450 kilometer aan dijken, inclusief een tweede inspectieronde over de droogtegevoelige dijken. Dit betreft 'jonge' dijken (onlangs versterkt, moeten zich nog zetten) en dijken die anderszins de aandacht vragen. Waar nodig worden lekkages of droogtescheuren gerepareerd.

Neerslagtekort

Neerslagtekort is een tekort aan regen. Bij de berekening van een neerslagtekort of –overschot hanteren alle waterschappen de agrarische kalender. Die begint op 1 april. Op dat moment zetten we de teller op nul. Vanaf dan is het optellen en aftrekken. Elke millimeter neerslag tellen we op, en elke millimeter verdamping trekken we daarvan af. Het resultaat van die som geeft een neerslagtekort aan. Op droge dagen verdampt er oppervlaktewater en droogt het land uit. Op een lange, warme, zonnige zomerdag kan er zo'n 3 tot 5 millimeter per etmaal verdampen.