Wat gaat er gebeuren?

Het project De Drieban is onderdeel van het programma Wateropgave 1.5. Bij een workshop in 2018 van bestuur en directie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is polder De Drieban gekozen als prioritair gebied. Dit betekent dat in de Watersysteemanalyse voorrang wordt gegeven om het watersysteem in de polder te verbeteren.

Om toekomstige wateroverlast in polder 'De Drieban' te beperken is het watersysteem in de polder met verbeterde data doorgerekend (watersysteemanalyse). De analyse geeft aan dat verbeteringen aan het watersysteem mogelijk zijn door:

  • wegnemen van beheerknelpunten bij een vijftal bestaande duikers
  • het aanleggen en automatiseren van twee stuwen
  • het installeren van een gebiedsregeling in polder 'De Drieban'.

Waar vindt het project plaats?

De polder 'De Drieban' ligt in de gemeente Drechterland.

Kaartje met locaties van uit te voeren werkzaamheden in polder de Drieban

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Werkzaamheden en bereikbaarheid locatie duiker Torenweg (D1 en S1)

Foto van de huidige situatie van de duiker Torenweg bij project de Drieban
Huidige situatie duiker Torenweg

De asfalteringswerkzaamheden vinden plaats van maandag 11 t/m vrijdag 15 juli (week 28). 

Op de locatie Torenweg ter hoogte van het Driebankanaal is de bestaande betonduiker onder de weg vervangen door een grotere betonduiker. Het gedeelte van de Torenweg dat opnieuw geasfalteerd wordt sluiten we met hekken en borden vanaf de dichtstbijzijnde zijwegen af voor het doorgaand verkeer. Borden geven de omleidingsroute aan die loopt via de Westerkerkweg en de Markerwaardweg.

Werkzaamheden en bereikbaarheid locatie duiker Burgemeester J. Zijpweg (D3)

Foto van de huidige situatie van de duikers Burgemeester J. Zijpweg bij project de Drieban
Huidige situatie duikers Burgemeester J. Zijpweg

De werkzaamheden vinden plaats van 18 april tot 19 juli 2022 (week 17 t/m 29).

Op de locatie Burgemeester J. Zijpweg gaan we twee bestaande betonduikers onder de weg vervangen door één grotere betonduiker. Het gedeelte van de Burgemeester J. Zijpweg sluiten we met hekken en borden vanaf de dichtstbijzijnde zijwegen af voor het doorgaand verkeer. Borden geven de omleidingsroute aan die loopt via de Lakemanweg, Oostergouw en Zuiderdijk. 

Werkzaamheden locatie duiker Driebankanaal (D2)

Foto van de huidige situatie van de duikers Driebankanaal bij project Drieban
Huidige situatie duikers Driebankanaal

De werkzaamheden vinden plaats van 20 juni tot 2 augustus 2022 (week 25 t/m 35).

Op de locatie Driebankanaal gaan we twee bestaande betonduikers in het Driebankanaal vervangen door één grotere betonduiker. Aanvoer en afvoer van materiaal is via de Markerwaardweg. De weg blijft open voor het verkeer.

Werkzaamheden locatie De Kaapsloot (D5)

Foto van de huidige vlotterinlaat van de Kaapsloot bij project Drieban
Huidige vlotterinlaat De Kaapsloot

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 27 juni tot 22 juli 2022 (week 26 t/m 29).

Op locatie De Kaapsloot gaan we de duiker met vlotterinlaat in een dam vervangen door een duiker met een geautomatiseerde inlaatschuif. De locatie ligt in het landelijk gebied ten westen van de Zuiderdijk. Aanvoer en afvoer van materiaal is via de Koggeweg. De Koggeweg blijft open voor het verkeer. 

Werkzaamheden locatie Elba (D4)

Foto van de huidige situatie van de dam met duiker locatie Elba bij project Drieban
Huidige dam met duiker locatie Elba

De werkzaamheden vinden plaats van 22 augustus tot 7 oktober 2022 (week 34 t/m 40).

Op locatie Elba wordt een dam met inlaatduiker vervangen door een geautomatiseerde klepstuw die wordt opgenomen in de te plaatsen houten damwand. De locatie ligt in het landelijk gebied ca. 400 meter ten oosten van de Noorderuitweg. De huidige dam verleggen we circa 75 meter naar het zuiden en voorzien we van een grotere duiker. Aanvoer en afvoer van materiaal is via de Noorderuitweg. De Noorderuitweg blijft open voor het verkeer.

Enkele weken voor dat de werkzaamheden starten ontvangen de direct omwonenden een bewonersbrief met informatie over de planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact contact opnemen met de heer J. Zijp (omgevingsmanager) of via de heer R. Wijman (projectleider) via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Schot Infra B.V. uit Broek op Langedijk.

Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"