Wat gaat er gebeuren?

Het project De Drieban is onderdeel van het programma Wateropgave 1.5. Bij een workshop in 2018 van bestuur en directie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is polder De Drieban gekozen als prioritair gebied. Dit betekent dat in de Watersysteemanalyse voorrang wordt gegeven om het watersysteem in de polder te verbeteren.

Om toekomstige wateroverlast in polder 'De Drieban' te beperken is het watersysteem in de polder met verbeterde data doorgerekend (watersysteemanalyse). De analyse geeft aan dat verbeteringen aan het watersysteem mogelijk zijn door:

  • wegnemen van beheerknelpunten bij een vijftal bestaande duikers
  • het aanleggen en automatiseren van twee stuwen 
  • het installeren van een gebiedsregeling in polder 'De Drieban'.

Waar vindt het project plaats?

De polder 'De Drieban' ligt in de gemeente Drechterland.

Kaartje met locaties van uit te voeren werkzaamheden in polder de Drieban
Polder De Drieban

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Met de Kabel- en leidingbeheerders vindt afstemming plaats over het aanpassen van kabels en leidingen nabij de duikers gelegen onder de Torenweg en de Burgemeester J. Zijpweg. De werkzaamheden aan de stuw Elbaweg (locatie S2 volgens bovenstaand overzicht) zijn reeds uitgevoerd. De overige locaties worden uitgevoerd in 2022. 

Enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen aanwonenden een bewonersbrief met informatie over de uitvoeringsplanning.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact contact opnemen met de heer J. Zijp (omgevingsmanager) of via de heer R. Wijman (projectleider) via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Schot Infra B.V. uit Broek op Langedijk.

Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"