Moet er extra belastinggeld geïnvesteerd worden om het water nóg schoner te krijgen of moeten we accepteren dat deze stoffen nu in ons water zitten? Of moeten we het probleem bij de wortels aanpakken en ons gedrag veranderen zodat deze stoffen überhaupt niet in het water belanden?   

Hogere dijken of moeten we zelf wijken? 

Vind jij dat we onze dijken moeten verhogen of meer ruimte moeten vrijhouden voor water?  

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en steeds vaker voorkomende hoosbuien is water niet alleen onze vriend, maar ook steeds vaker onze vijand. Hoe vind jij dat jouw waterschap hiermee om moet gaan? Moeten ze zoveel mogelijk ruimte behouden om te wonen en werken door dijken steeds te verhogen en te versterken? Of moeten ze juist ruimte vrijhouden en die gebruiken om te veel water door extreem weer kwijt te kunnen?  

Overal bouwen of rekening houden? 

Vind jij dat het water bepaalt waar onze huizen komen, of dat onze huizen bepalen waar het water mag komen?  
Nederland leeft al eeuwen met water, of beter gezegd, we hebben léren leven met water. Het bepaalt ons landschap, we schaatsen er tochten op en we staan niet voor niets bekend als watersportland. Toch brengt water ook steeds meer risico’s met zich mee. Door extreem weer en zeespiegelstijging neemt de kans op wateroverlast toe. De waterschappen willen daarom dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de effecten van extreem weer. Maar hoever moeten ze hierin gaan? Moet er overal gebouwd kunnen worden of moeten we juist ruimte vrijhouden voor water? En vind jij dat er snel zoveel mogelijk woningen bij moeten komen in Nederland of dat een waterschap duidelijk moet maken dat het niet overal slim is om te bouwen?