Wat gaat er gebeuren?

Bij toetsing is gebleken dat de dijk niet stabiel ('binnenwaarts instabiel') en in geringe mate niet hoog genoeg is. Plaatselijk moet de dijk circa een decimeter worden verhoogd en om de dijk te stabiliseren is aanvulling van grond aan de binnenzijde nodig. Vanwege het intensieve toeristische gebruik en belangrijke natuur- en cultuurwaarden van het gebied is het belangrijk dat deze dijk met zo min mogelijk gevolgen kan worden versterkt. De versterking kan beperkter worden gehouden door een combinatie van grondaanvulling, maatregelen aan de sloot en het plaatsen van een nieuwe schoeiing.

De plannen moeten nog nader worden uitgewerkt en met verschillende partijen worden afgestemd.

Waar en wanneer vindt het project plaats?

In de loop van 2018 wordt het versterkingsplan waarschijnlijk afgerond en wordt de (omgevings-)vergunning aangevraagd bij de gemeente Zaanstad en ter inzage gelegd. Daarna wordt het werk aanbesteed aan een aannemer.

Met wie werken we samen?

Er zijn overleggen met onder andere de Gemeente Zaanstad en Stichting De Zaanse Schans. Vanwege de ligging van kabels en leidingen is overleg met nutsbedrijven noodzakelijk. Het proces van inventarisatie van belangen en wensen - voorafgaand aan het definitief maken van het ontwerp - is nog niet afgerond.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager de heer K. Woestenburg via ons contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering - het regent steeds harder en langer - zijn de controles en eisen aangescherpt. Om onze polders nu en in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem, verbeteren we de dijken in het beheersgebied. Door deze werkzaamheden zorgen we dat de dijk weer voldoet aan de landelijke eisen voor waterveiligheid.

Heeft deze informatie u geholpen?