Wat gaat er gebeuren?

Om het dijkvak te verbeteren wordt de dijk gemiddeld 0,40 meter hoger en plaatselijk ook wat breder gemaakt. Om dit te realiseren zal circa 100 meter van de dijksloot worden vergraven (gedempt en op enige afstand weer gegraven), andere sloten blijven intact en een aantal wordt deels versmald. De bestaande inlaat wordt vervangen en er worden nieuwe duikers aangebracht.  

Waar vindt het project plaats?

De verbetering vindt plaats aan het deel tussen de Zaanlandse zeilvereniging en het gemaal nabij de OBS Theo Thijssen. Onderaan de pagina kunt u de kaart met de locatie downloaden.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Op dit moment (april 2019) heeft het projectplan voor de tweede maal ter inzage gelegen. Afhankelijk van de procedure rond de voorlopige voorziening is de planning om na week negentien (maandag 6 mei) te starten met het plaatsen van peilbuizen en zakbakens op de dijk. De daadwerkelijke werkzaamheden starten in juni 2019.  De duur van het werk is sterk afhankelijk van de (nu nog onbekende) zetting van de ondergrond.  De grond voor de ophoging moet in verschillende lagen worden aangebracht.

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met gemeente Zaanstad en aannemer Roelofsen uit Zuidschermer.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit dijkproject kunt u contact opnemen met adviseur Jan Peetoom of toezichthouder Odin Beerepoot via het algemene nummer 072 582 8282 of het contactformulier.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Om onze polders nu en in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem, verbeteren we de dijken in het beheersgebied. Door deze werkzaamheden zorgen we dat de dijk weer voldoet aan de landelijke eisen voor waterveiligheid.

Heeft deze informatie u geholpen?