Delen van de Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk leken niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen te voldoen. De dijk was in eerste instantie afgekeurd op stabiliteit. Inmiddels zijn deze veiligheidseisen gewijzigd. Uit nader onderzoek is gebleken dat versterking niet nodig is. Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren moet de dijk uiteraard, zoals iedere dijk in ons gebied, wel door ons worden onderhouden. Bewoners en andere omgevingspartijen, die hebben meegedaan aan het participatietraject van de dijkversterking, zijn hierover afgelopen 29 juni tijdens een afsluitende (digitale) informatiebijeenkomst geïnformeerd.

Weginrichting

In het begin van het project is door bewoners onder andere de wens uitgesproken om de verkeerssituatie op de Landsmeerderdijk gelijk met de dijkversterking aan te pakken. De gemeente Amsterdam stond, als wegbeheerder, positief tegenover dit bewonersvoorstel. De gemeente heeft dan ook een ontwerp voor de weginrichting van de Landsmeerderdijk uitgewerkt. De gemeente Amsterdam is van plan de verkeerssituatie alsnog aan te pakken.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Thomas Rus via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?