De dijk rond de Beemsterpolder is circa 40 kilometer lang. In 2014 verbeterden we twee kilometer van de Zuiddijk door grond op de berm en tegen de dijk aan te brengen. Dit maakt de dijk stabieler. Na toetsing van de overige 38 kilometer blijkt dat 16 kilometer niet voldoet aan de normen voor een toekomstbestendige dijk.

Wat gebeurt er?

Over 16 kilometer gaan we de onderberm van de dijk ophogen met grond.

Waar vindt het project plaats?

De te verbeteren kilometers zijn verdeeld over de (noord-)oostzijde en zuidzijde van de polder.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

In 2016 is het werk aanbesteed en in het voorjaar van 2017 is gestart met het verwijderen van kabels en leidingen. Inmiddels zijn de Zuiddijk en het stukje bij Spijkerboor gereed. Aannemer Van der Meer rondt in 2018 het werk aan de Noorddijk af. In 2019 en 2020 gaat het werk verder tussen Oosthuizen en Zuidoostbeemster. De klei die daarvoor nodig is wordt in de nabijheid gewonnen uit het nieuwbouwproject 'De Nieuwe Tuinderij' in Zuidoostbeemster. Vanaf circa 10 september is de voorraad klei daar uitgeput en vervoeren we klei vanuit nieuwbouwlocatie "De Keyser" aan de Rijperweg naar de dijk.

De weg en de opritten en afritten langs het werk blijven tijdens het werk voor bestemmingsverkeer beschikbaar. Helaas is overlast niet altijd uit te sluiten.

Met wie werken we samen?

We werken onder andere samen met aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum (Friesland) en gemeente Beemster. Deze laatste samenwerking bestaat uit het gebruik van klei uit het gebied. Die grond komt vrij vanuit de ontwikkeling van de wijken De Nieuwe Tuinderij en De Keyser in Middenbeemster en wordt direct gebruikt voor het versterken van de Oostdijk en de Zuiddijk van de Beemster. Door de gronddeal met de gemeente halen we jaarlijks ongeveer 30.000 m3 van de totaal benodigde klei voor de dijkversterking uit het eigen gebied.

Overige informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefonisch via 072 - 582 82 82.

Heeft deze informatie u geholpen?