De dijk rond de Beemsterpolder is circa 40 kilometer lang. In 2014 verbeterden we twee kilometer van de Zuiddijk door grond op de berm en tegen de dijk aan te brengen. Dit maakt de dijk stabieler. Na toetsing van de overige 38 kilometer bleek dat 16 kilometer niet voldeed aan de normen voor een toekomstbestendige dijk. Inmiddels is het werk afgerond. In 2020 is door aannemer Van der Meer bovendien extra onderhoud gedaan aan delen van de Noord- en Westdijk, waarbij de onderberm is aangevuld. Op drie locaties tussen De Rijp en Spijkerboor zijn daarbij de voormalige locaties van molens opnieuw in zicht gebracht. 

Wat gebeurt er?

Over 16 kilometer is de onderberm van de dijk opgehoogd met grond.

Waar vindt het project plaats?

De te verbeteren kilometers waren verdeeld over de (noord-)oostzijde en zuidzijde van de polder.

Wanneer vond het project plaats?

In 2016 is in het voorjaar van 2017 is gestart met het verwijderen van kabels en leidingen. Inmiddels heeft aannemer Van der Meer het werk eind 2020 afgerond.

Met wie werkten we samen?

Er is samengewerkt met de gemeente Beemster, door vrijkomende grond vanuit de ontwikkeling van de wijken De Nieuwe Tuinderij (Zuidoostbeemster) en De Keyser (Middenbeemster). Door de gronddeal met de gemeente halen we jaarlijks ongeveer 30.000 m3 van de totaal benodigde klei voor de dijkversterking uit het eigen gebied.

Overige informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefonisch via 072 - 582 82 82.

Heeft deze informatie u geholpen?