Waarom beregent het hoogheemraadschap dijken niet, zoals elders?

Op sommige plaatsen in Nederland beregent het lokale waterschap dijken. Dit doen zij om de grasmat te onderhouden. Een goede grasmat is de beschermlaag op een dijk. Een grasmat die verdort, beschermt een dijk minder goed en vraagt meer onderhoud. De keuze voor beregenen of niet, wordt bepaald door het type gras en het type ondergrond. De grasmatten op onze dijken en de onderliggende laag zijn zodanig, dat het gras lang in conditie blijft. We hebben beregening nog nooit hoeven toepassen. Hoewel het nu erg droog is, is de kwaliteit van de grasbekleding over het algemeen nog redelijk. We verwachten dat de grasmat na de droogte weer snel herstelt. Op lokale plekken waar het slecht is geworden, nemen we maatregelen. Dat kan betekenen dat we daar bijvoorbeeld tijdelijk geen veeteelt zoals schapen toestaan.

Wanneer gaat het hoogheemraadschap dijken inspecteren?

We inspecteren dijken als we merken dat er scheurtjes in de dijken ontstaan. Dat betreft dan vooral dijken waar veen als bouwmateriaal in verwerkt zit. We hielden deze droogtegevoelige dijken al extra in de gaten. Begin augustus zijn deze dijken minutieus geïnspecteerd. Dat betrof ongeveer 59 kilometer aan droogtegevoelige dijken. Deze liggen voornamelijk in de regio's Waterland en Zaanstreek. Het zijn oude dijken, vaak met een kern van veen en een kap van klei. Bij aanhoudende droogte kan een nieuwe inspectieronde nodig zijn, of zelfs worden uitgebreid naar andere dijken.

Wat kwam er uit de dijkinspecties?

De droogtegevoelige dijken zijn op 1 en 2 augustus minutieus geïnspecteerd. De resultaten zijn daarna geanalyseerd en besproken. Natuurlijk, er zijn droogtescheuren geconstateerd. Maar nergens leidde dit tot acute situaties. Onze dijken liggen er goed bij.

Hoe inspecteert het hoogheemraadschap de dijken? Met een dijkleger?

Sommige waterschappen zetten vrijwilligers in voor deze inspecties. Dijklegers worden deze wel genoemd. Wij hebben geen dijkleger van vrijwilligers. We hebben ongeveer 59 km droogtegevoelige dijken. Met de eigen medewerkers zijn die prima te inspecteren. Onze medewerkers voeren de inspecties in duo's uit. Deze waterschappers zijn hiertoe opgeleid. Ook in de vakantietijd zijn er voldoende mensen beschikbaar.

Dijklegers worden vooral ingezet bij waterschappen in het rivierengebied. Er is daar vaker sprake van afwijkende situaties, voor een langere periode. Niet alleen in tijden van droogte, maar ook in tijden van hoog water bij veel regen. Dit geeft een grotere druk op bemensing vanuit de eigen organisatie, zodat daar gekozen is voor een vrijwillig dijkleger. Dit dijkleger kunnen deze waterschappen ook inzetten bij droogte-inspecties.

Hollands Noorderkwartier heeft vooral te maken met hoogwater van het buitenwater (Noordzee, Waddenzee, IJssel- en Markermeer) en dat zijn vrijwel altijd kortdurende periodes van hoog water. Periodes met langdurig hoog water zoals bij de rivieren, kennen wij niet.

Geconstateerde schade bij een dijkinspectie