Vissershaven

Vissershaven


Visserhaven (deelgebieden A1, A2, B en C)


Waarom is de Havendijk versterkt?
De Havendijk in Den Oever was niet hoog genoeg, bij extreem weer kon er te veel water over de dijk slaan. Daarnaast moesten we maatregelen treffen voor de stabiliteit van de dijk.
 

Oplossing
Om de stabiliteit van de dijk aan de dorpszijde van de Havendijk te garanderen, is hier een verticale constructie in de dijk aangebracht. Deze verticale constructie is niet meer zichtbaar. De teen van de dijk is niet verplaatst, dus de dijk is niet verder het dorp ingekomen. De 'kruin' van de dijk (het hoogste punt) is hier maximaal 1,3 meter hoger dan voor de dijkversterking. Aan de kant van de Visserhaven is de getrapte bekleding en een buitenberm aangebracht. De keerwand is met basaltstenen bekleedt. Om voldoende stabiliteit te kunnen garanderen, zijn alle kades in de Vissershaven vervangen. Met het plaatsen van de nieuwe kadeconstructie is het haventerrein met 6 meter uitgebreid. De toegang tot het terras van café de Houtzolder is in ere hersteld. 

Ook de kade die parallel loopt aan dam 11 is grotendeels vervangen. De kade ter hoogte van het havenkantoor is 5 meter verbreed, om haventerrein te compenseren. Een deel van het haventerrein in de Visserhaven is opgehoogd, om de bruikbaarheid van het terrein te vergroten.