Locaties

Locaties

In de periode 2017-2019 versterkte Van Oord Nederland BV in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de Havendijk in Den Oever. De 900 meter lange dijk in Den Oever voldeed niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk was niet hoog genoeg, waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan. Ook voor de stabiliteit zijn maatregelen getroffen. Eind september is het project feestelijk opgeleverd.

Op deze pagina kunt u per locatie lezen wat de aanpak is geweest. In de omgeving van Den Oever zijn nog twee projecten van de gemeente Hollands Kroon en Rijkswaterstaat, te weten: project Waddenpoort en De Afsluitdijk.

Een overzicht van de werkzaamheden binnen project Dijkversterking Den Oever