Locaties & Planning

Home > Dijkversterking Den Oever > Locaties & Planning

Locaties & Planning

In de periode 2017-2019 versterkt Van Oord Nederland BV in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de Havendijk in Den Oever. De 900 meter lange dijk in Den Oever voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is niet hoog genoeg, waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan. Ook voor de stabiliteit moeten we maatregelen treffen.

Op deze pagina kunt u per locatie lezen wat de plannen zijn. In de omgeving van Den Oever lopen naast de dijkversterking Den Oever nog twee projecten van de gemeente Hollands Kroon en Rijkswaterstaat, te weten: project Waddenpoort en De Afsluitdijk.

Een overzicht van de werkzaamheden binnen project Dijkversterking Den Oever