Kruispunt Havendijk A-B

Home > Dijkversterking Den Oever > Locaties & Planning > Kruispunt Havendijk A-B

Kruispunt Havendijk A-B

Kruispunt Havendijk A-B (deelgebieden G1, G2 en G3)

Het kruispunt A-B bevindt zich tussen Havendijk A en B zoals op de impressie te zien is.

Waarom versterken we de Havendijk?
De Havendijk in Den Oever is niet hoog genoeg, waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan. Daarnaast moeten we maatregelen treffen voor de stabiliteit van de dijk.

Oplossing
Het kruispunt tussen Havendijk A en B wordt op een en dezelfde hoogte aangelegd. De kruin van de dijk wordt dan gevormd door het kruispunt. De kruin wordt met maximaal 1,5 meter verhoogd. In de dijk wordt wederom een ‘onzichtbare’ verticale constructie geplaatst. Het fietspad wordt vanaf de fietstunnel verlegd, om de gewenste helling voor fietsers te verkrijgen. Omdat een deel van de kruising in de oorspronkelijke situatie aanmerkelijk lager ligt, vindt hier een ophoging plaats van ongeveer 3 meter, om een goede verkeerskundige inpassing mogelijk te maken.