Havendijk B

Havendijk B

Deelgebieden H1, H2 en H3

Havendijk B ligt parallel aan de snelweg A7.

Waarom versterken we de Havendijk?
De Havendijk in Den Oever was niet hoog genoeg, waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk zou kunnen slaan. Daarnaast moesten we maatregelen treffen voor de stabiliteit van de dijk bij de Noorderhaven.

Oplossing
De kruin van Havendijk B is verhoogd tot maximaal 0,8 meter, waar nodig is het buitentalud flauwer aangelegd. Met de verhoging van Havendijk B is op het buitentalud, vanaf de kruin tot de bestaande harde steenbekleding, een nieuwe strook verharde bekleding aangelegd. Het fietspad is iets opgeschoven richting de A7 en aangepast aan de ophoging.

Om de stabiliteit te kunnen garanderen is de kade parallel aan Havendijk B vervangen door een nieuwe kadeconstructie.