Havendijk B

Havendijk B

Deelgebieden H1, H2 en H3

Havendijk B ligt parallel aan de snelweg A7.

Waarom versterken we de Havendijk?
De Havendijk in Den Oever is niet hoog genoeg, waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan. Daarnaast moeten we maatregelen treffen voor de stabiliteit van de dijk bij de Noorderhaven.

Oplossing
De versterking bij Havendijk B bestaat uit een verhoging van de kruin tot maximaal 0,8 meter en daar waar nodig een verflauwing van het buitentalud. Met de verhoging van de Havendijk B wordt op het buitentalud, vanaf de kruin tot de bestaande harde steenbekleding, een nieuwe strook verharde bekleding aangelegd. Het fietspad wordt aangepast aan de ophoging en schuift iets op richting de A7.

Om de stabiliteit te kunnen garanderen wordt de kade parallel aan Havendijk B vervangen door een nieuwe kadeconstructie.