Havendijk A

Havendijk A

Waarom versterken we de Havendijk?
De Havendijk in Den Oever is niet hoog genoeg, waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan. Daarnaast moeten we maatregelen treffen voor de stabiliteit van de dijk.

Havendijk A is opgedeeld in de volgende locaties: Vissershaven, Coupure, Haventerrein Noorderhaven en Bedrijventerrein Noorderhaven.

Oplossing
In 2012 heeft het hoogheemraadschap na afweging van alternatieven een voorkeursalternatief vastgesteld. Dit houdt in dat de dijk maximaal 1,5 meter wordt verhoogd. De dijk wordt buitenwaarts (in de richting van het haventerrein) verbreed en voorzien van een buitenberm. De dijk schuift op het breedste punt circa 14,5 meter richting het haventerrein. Daarnaast vervangt het hoogheemraadschap de coupure, omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen en omdat deze door de verbreding van de Havendijk verlengd moet worden.

De dijk aan de binnenzijde
Om de stabiliteit aan de dorpszijde van de Havendijk te garanderen, is een verticale constructie nodig die vrijwel volledig in de binnenteen van de dijk verdwijnt. Grotendeels is deze verticale constructie niet zichtbaar. Daar waar de verticale constructie wel zichtbaar is, krijgt deze een bekleding. De dijk aan de binnenzijde wordt na de werkzaamheden ingezaaid met gras, zodat de dijk groen blijft. Ook komen er trappen op de dijk terug, zodat iedereen bovenop de dijk kan komen.

De dijk aan de buitenzijde
De buitenzijde van de dijk, aan de kant van het water, krijgt een trapbekleding en een buitenberm die de golven remt. Op die manier kunnen we de verhoging van de dijk beperken tot maximaal 1,5 meter. Daarnaast wordt, om de stabiliteit te garanderen, op het haventerrein een keerwand aangebracht. Deze keerwand blijft boven de grond zichtbaar en krijgt, in lijn met de wensen uit de omgeving een basalten voormetseling.

Gebruik van de dijk
De traptreden aan de buitenzijde van de Havendijk hebben een dubbele functie; ze remmen de golven af en kunnen gebruikt worden als tribune. Over de gehele lengte van de kruin op Havendijk A komt een verhard onderhoudspad dat tevens gebruikt kan worden als wandelpad. Ook komt er een brug over de coupure.