Dammen

Dammen

Deelgebieden 6, 15 en 16

Het versterken van de havendammen 6, 15 en 16 was onderdeel van een veilige oplossing voor Den Oever, omdat deze dammen een golfreducerend effect hebben bij extreme omstandigheden. Ook deze dammen worden zodanig versterkt dat ze voldoen aan het wettelijk vereiste veiligheidsniveau. De dammen maken onderdeel uit van het systeem Afsluitdijk, in beheer bij Rijkswaterstaat (RWS). De versterking van de dammen wordt door RWS gelijktijdig opgepakt met de integrale versterking van de Afsluitdijk tussen 2018 en 2022. Specifiek voor de dammen is afgesproken dat de versterking gereed is voor eind 2019. Op zijn beurt neemt HHNK de versterking van de eerste meters van de Afsluitdijk mee in de uitvoering. Zo werken de diverse overheden samen aan een veilige omgeving. Zowel aan Van Oord als aan de aannemers van RWS hebben we de opdracht meegegeven om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken, juist omdat de uitvoering gelijktijdig plaatsvindt. Meer informatie over de werkzaamheden van RWS kunt u vinden op de website van de Nieuwe Afsluitdijk: www.deafsluitdijk.nl.

In de afbeelding zijn met een nummer de havendammen weergegeven die meedoen in de waterveiligheid van de havendijk in Den Oever. Dam 11 is in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). HHNK versterkt deze door het plaatsen van een nieuwe kademuur in de Vissershaven. De dammen 6, 15 en 16 zijn in beheer bij Rijkswaterstaat (RWS) en worden door RWS versterkt in het kader van het project Afsluitdijk.