Bedrijventerrein Noorderhaven

Home > Dijkversterking Den Oever > Locaties & Planning > Bedrijventerrein Noorderhaven

Bedrijventerrein Noorderhaven

Bedrijventerrein Noorderhaven (deelgebieden F1 en F2)

Het bedrijventerrein Noorderhaven loopt vanaf Jacht- en Scheepstimmerbedrijf Schrier tot en met Sandfirden.

Waarom versterken we de Havendijk?
De Havendijk in Den Oever is niet hoog genoeg, waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan. Daarnaast moeten we maatregelen treffen voor de stabiliteit van de dijk.

Oplossing
Om de stabiliteit aan de dorpszijde van de Havendijk te garanderen, is een verticale constructie nodig. Deze verticale constructie blijft tot 70 centimeter boven de grond zichtbaar. Tegen het zichtbare gedeelte wordt een bekleding geplaatst. De kruin van de Havendijk wordt maximaal 1,2 meter verhoogd. Aan de buitenzijde komt een getrapte bekleding en een berm met daarop een rijweg. Deze berm en de daarop gelegen weg naar het Haventerrein loopt vanaf Viscentre ’t Wad geleidelijk op naar het kruispunt met de Havenweg. Op de overgang van het buitentalud op de berm komt een keerwand, dit omdat de terreinen achter de bedrijven worden gebruikt voor leveranties en opslag. Waar hoogteverschillen ontstaan met de nieuwe bermweg en/of door het aangepast talud worden inpassingsmaatregelen getroffen.